Vaasan vaalipiirin vihreät hakee vaalityöntekijää eduskuntavaaleihin 2023

17.08.2022

[Nedre på svenska]

Etsimme idearikasta ja haasteisiin tarttuvaa henkilöä vaalityöntekijäksi Vaasan vaalipiirin eduskuntavaalikampanjaan 2023. Rooliin valitun henkilön tehtävässä on mahdollista hyödyntää monipuolisesti osaamista viestinnässä ja tapahtumajärjestämisessä. Tehtävässä pääsee muuttamaan Pohjanmaata ja koko Suomea vihreämmäksi yhdessä innostavan työyhteisön ja aktiivien kanssa. Työalueena on koko Vaasan vaalipiiri, eli Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Työnkuva sovitetaan valittavan henkilön mukaan.

Vaalityöntekijän työhön kuuluu:

 • vihreän vaalikampanjan suunnittelu ja toteutus sekä budjetin seuranta vaalipiirissä yhdessä vaalityöryhmän ja piirijärjestön kanssa,
 • ehdokkaiden tukeminen vaalityössä,
 • vapaaehtoisten tukeminen vaalityössä,
 • monipuoliset viestinnän ja tapahtumajärjestämisen tehtävät,
 • Vihreiden Seinäjoella kesäkuussa 2023 pidettävän puoluekokouksen järjestelyihin osallistuminen.

Hakijalta edellytämme:

 • mahdollisuutta työskennellä tarpeen mukaan myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin,
 • kokemusta organisaation sisäisestä ja/tai ulkoisesta viestinnästä sekä yleisimpien sosiaalisen median kanavien tuntemusta,
 • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja,
 • itsenäistä työotetta ja kykyä johtaa omaa työtä.

Erityiseksi eduksi hakijalle katsomme:

 • ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen osaamisen,
 • alueellisen tuntemuksen ja verkostot,
 • mainosmateriaalin tuottamisen (taitto-ohjelmat, videot),
 • kokemuksen vaalikampanjoista ja tapahtumien järjestämisestä,
 • vihreän politiikan ja arvomaailman tuntemuksen.

Työsuhde on määräaikainen 17.10.2022–18.6.2023. Työaika on 35 tuntia viikossa, ja palkka on 2 608,05 €/kk + kokemuslisät Vihreiden palkkausjärjestelmän mukaisesti. Työnantajana toimii Vihreä liitto r.p. Koska työtä tehdään vapaaehtoisten kanssa, työaikoihin kuuluu ajoittain iltoja ja viikonloppuja. Muutoin työajat ovat joustavat ja työtä tehdään pääosin etänä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Vaasan vaalipiirin vihreiden toiminnanjohtaja Mikko Jokipii (puh. 050 584 8284). Haastattelemme sopivia hakijoita jo ennen hakuajan päättymistä, ja haastatteluun kutsuttaviin henkilöihin ollaan erikseen yhteydessä.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi PDF-muodossa viimeistään sunnuntaina 25.9.2022 osoitteeseen hakemus@vihreat.fi. Otsikoi viestisi “Hakemus Vaasan vaalipiirin vaalityöntekijäksi”. Kuulemme mielellämme hakijoilta näkemyksiä Vihreiden näköisestä kampanjoinnista, joten tuothan kokemuksesi ja osaamisesi lisäksi lyhyesti esiin visiosi erinomaisesta vaalikampanjasta!

Vihreät on poliittinen liike, joka tekee työtä sen eteen, että tuleville sukupolville jäisi elinkelpoinen maapallo. Taistelemme tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu: luonnolle, tuleville sukupolville, heikommassa asemassa oleville.

De gröna i Vasa valkrets söker en valarbetare till riksdagsvalet 2023

Vi söker en kreativ person som kan ta sig an utmaningarna som valarbetare inför riksdagsvalkampanj 2023 i Vasa valkrets. I uppgiften finns det en möjlighet att mångsidigt utnyttja sitt kunnande i kommunikation och evenemangsarrangemang. I uppgiften får man vara med och göra Österbotten och hela Finland grönare tillsammans med en inspirerande arbetsgemenskap och föreningens aktiva. Arbetsområdet är hela Vasa valkrets, dvs. landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

Arbetsbilden anpassas efter den person som väljs.

Valarbetarens arbete innebär:

 • planering och genomförande av en grön valkampanj samt uppföljning av budgeten i valkretsen tillsammans med valarbetsgruppen och kretsföreningen
 • att stödja kandidaterna i valarbetet
 • att stödja frivilliga i valarbetet
 • mångsidiga uppgifter inom kommunikation och evenemangsarrangemang
 • deltagande i arrangemangen vid De Grönas partikongress i Seinäjoki i juni 2023

Av sökanden förutsätter vi:

 • möjlighet att arbeta vid behov även kvällstid och veckoslut
 • erfarenhet av intern och/eller extern kommunikation av en organisation och kunskap om de vanligaste kanaler i sociala medien
 • goda interaktions- och samarbetsfärdigheter
 • självständigt arbetsgrepp och förmåga att arbeta på eget initiativ

Till den sökandes fördel anser vi:

 • muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket. Vi arbetar med att prata finska, men det är en fördel att prata svenska.
 • kunskap gällande arbetsområdet och omfattande nätverk
 • kunskap att producera reklammaterial, konstruera lay outs med hjälp av olika program och redigera videomaterial
 • erfarenhet av valkampanjer och evenemangproduktion
 • sakkunnighet inom grön politik och värderingar

Anställningen är tidsbunden 17.10.2022–18.6.2023. Arbetstiden är 35 timmar i veckan och lönen är 2608,05 €/mån + erfarenhetstillägg enligt De Grönas lönesystem. Arbetsgivaren är Gröna förbundet r.p. Eftersom man arbetar tillsammans med frivilliga, ingår det tidvis kvällar och veckoslut i arbetstiderna. I övrigt är arbetstiderna flexibla och arbetet utförs huvudsakligen på distans.

Ytterligare information om uppgiften ges av verksamhetsledaren för De Gröna i Vasa valkrets Mikko Jokipii (tel. 050 584 8284). Intervjuerna ordnas redan före ansöktidens slut och de personer som ska kallas till intervjun kontaktas separat.

Skicka din ansökan och meritförteckning/CV i PDF-format senast söndagen 25.9.2022 till adressen hakemus@vihreat.fi. Skriv i rubriken ”Ansökan om att bli valarbetare i Vasa valkrets”. Vi hör gärna de sökandes åsikter om kampanjen som ser ut som De Gröna. Utöver din erfarenhet och kompetens, lyft också fram din vision för en utmärkt valkampanj!

De Gröna är en politisk rörelse som arbetar för att kommande generationer ska få en livskraftig jordglob. Vi kämpar för en jämlik, trygg och rättvis framtid. Vi ger dem som inte annars hörs en röst – naturen och de kommande generationerna – och vi försäkrar oss om att de som befinner sig i en utsatt position får sin röst hörd.