Vihreät hakee Pirkanmaan ja Tampereen toiminnanjohtajan sijaista

04.01.2022

Vihreät on poliittinen liike, joka tekee työtä sen hyväksi, että tuleville sukupolville jäisi elinkelpoinen maapallo. Taistelemme tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu: luonnolle, tuleville sukupolville, heikommassa asemassa oleville.

Haemme Pirkanmaan vaalipiiriin järjestötoimintaa tuntevaa ja oma-aloitteista TOIMINNANJOHTAJAA, joka toimii Pirkanmaan piirin ja Tampereen Vihreiden toiminnanjohtajana. 

Tehtäviin kuuluu:

  • järjestön hallinto ja talous, lukuun ottamatta kirjanpitoa
  • yhdistysten kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano
  • alueen vihreän toiminnan tukeminen ja kehittäminen
  • toiminnan ja talouden suunnittelu ja johtaminen
  • sidosryhmäyhteistyö
  • tapahtumien ja tilaisuuksien järjestely
  • kampanjasuunnittelu
  • viestinnän tehtäviä 

Hakijalta edellytetään kokemusta järjestötyöstä, itsenäistä ja positiivista työotetta, hyviä toimisto-ohjelmien käyttötaitoja sekä viestintätaitoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Tehtävässä tarvitaan myös hyviä ihmissuhdetaitoja, innostavaa yhteistyöasennetta ja paineensietokykyä. Työ sisältää sekä ilta- ja viikonlopputöihin. Vihreän arvomaailman tuntemus ja kampanjointikokemus katsotaan eduksi. 

Tarjoamme monipuolisen työn, johon voi itse paljon vaikuttaa, ja jossa pääsee kehittymään. Vihreillä saat näköalapaikkoja politiikkaan ja vaalityöhön, verkostoitumismahdollisuuksia sekä tilaisuuden olla muuttamassa Suomea vihreämmäksi. 

Tehtävä on sijaisuus ajanjaksolle 31.1. – 31.5.2022.

Vihreiden työehtosopimuksen mukaan työaika on 35 tuntia viikossa ja palkka 2855,91 €/kk + mahdolliset kokemuslisät. Työn sijainti on Tampereen Vihreiden toimistolla. Tehtävään sisältyy matkustamista, ja ajokortti sekä auto ovat eduksi. Työnantajana toimii Vihreä liitto r.p.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 14.1.2022 klo 14.00 osoitteeseen hakemus@vihreat.fi (otsikko Hakemus: Pirkanmaan toiminnanjohtaja). Haastattelut järjestetään tammikuussa viikolla 3 etäyhteydellä. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Vihreiden järjestöpäällikkö Katja Hintikainen, puh. 050 4670 739. Soittoaika perjantaina 7.1. klo 13-15 ja maanantaina 10.1. klo 13-15.