Vihreät hakee toiminnanjohtajaa Hämeeseen

27.10.2022

Hakuaikaa jatkettu, ehdot hakea vielä perjantaihin 18.11. klo 12 mennessä.

Vihreät hakee Hämeen piiriin järjestötoimintaa tuntevaa, oma-aloitteista ja yhteistyötaitoista toiminnanjohtajaa vakituiseen tehtävään. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu mm.:

  • järjestön toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
  • järjestön hallinnon ja talouden hoitaminen (lukuun ottamatta kirjanpitoa)
  • piirijärjestön kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano
  • vaalikampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
  • vihreän toiminnan tukeminen ja kehittäminen yhdessä Hämeen vihreiden järjestöjen ja luottamushenkilöiden kanssa
  • viestintätehtäviä sekä tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen
  • yhteydenpito puolueen toimijoihin ja muihin yhteistyötahoihin.

Hakijalta edellytetään itsenäistä työotetta ja kykyä itsensä johtamiseen vaihtelevissa tehtävissä. Hakijalta edellytetään hyviä toimisto-ohjelmien sekä moninaisten sähköisten järjestelmien käyttötaitoja sekä viestintätaitoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Työ edellyttää valmiutta joustaviin työaikoihin sekä ilta- ja viikonlopputöihin. Tehtävässä tarvitaan myös hyviä ihmissuhdetaitoja, paineensietokykyä sekä näkemystä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Vihreän arvomaailman tuntemus, kampanjointiosaaminen sekä Hämeen toimintaympäristön tuntemus katsotaan eduksi.

Tarjoamme monipuolisen työn, johon voi itse vaikuttaa, ja jossa pääsee kehittymään. Vihreillä saat näköalapaikan politiikkaan ja vaalityöhön, verkostoitumismahdollisuuksia sekä tilaisuuden olla mukana toimeenpanemassa vihreitä tavoitteita niin Hämeessä kuin koko Suomessa. Toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä, eri sukupuolia edustavilta sekä myös kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä.

Työ on vakituinen ja tehtävä alkaa mahdollisimman pian. Työaika on 35 tuntia viikossa ja palkka on Vihreän liiton palkkaluokan 4 mukainen eli 2913,03 €/kk + kokemuslisät. Työntekopaikkana toimii Vihreiden toimisto Lahdessa. Osittainen etänä työskentely on mahdollista. Työnantajana toimii Vihreä liitto r.p.

Lähetä hakemuksesi viimeistään perjantaina 18.11.2022 klo 12 osoitteeseen hakemus@vihreat.fi (otsikko Hakemus: Hämeen Vihreiden toiminnanjohtaja). Haastattelut järjestetään Lahdessa viikoilla 46-47.

Lisätietoja tehtävästä antaa

  • järjestöpäällikkö Katja Hintikainen, 050 467 0739. Perjantaina 4.11. klo 9-12 ja 11.11. klo 9-12.
  • Hämeen Vihreät ry:n puheenjohtaja Anssi Lepistö, 040 722 4504

Vihreät on poliittinen liike, joka tekee työtä sen hyväksi, että tuleville sukupolville jäisi elinkelpoinen maapallo. Teemme työtä tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu: luonnolle, tuleville sukupolville, heikommassa asemassa oleville.