Vihreät hakee toiminnanjohtajaa Lappiin

10.05.2022

Lapin Vihreiden toiminnanjohtaja

Vihreät on poliittinen liike, joka tekee työtä sen hyväksi, että tuleville sukupolville jäisi elinkelpoinen maapallo. Taistelemme tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu: luonnolle, tuleville sukupolville, heikommassa asemassa oleville.

Nyt Vihreät hakee Lapin piiriin järjestötoimintaa tuntevaa, oma-aloitteista ja yhteistyötaitoista toiminnanjohtajaa vakituiseen tehtävään. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu mm.:

  • järjestön hallinto ja talous, lukuun ottamatta kirjanpitoa
  • yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano
  • toiminnan ja talouden suunnittelu ja kehittäminen
  • monipuoliset viestintätehtävät: ulkoinen ja sisäinen viestintä, mediayhteistyö ja sosiaalinen media
  • vaalikampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
  • tapahtumien ja tilaisuuksien käytännön järjestely
  • Lapin alueen vihreän toiminnan tukeminen ja kehittäminen yhdessä luottamustoimijoiden kanssa
  • yhteydenpito puolueen toimijoihin ja muihin yhteistyötahoihin.

Hakijalta edellytetään itsenäistä ja positiivista työotetta ja kykyä itsensä johtamiseen vaihtelevissa tehtävissä, hyviä toimisto-ohjelmien sekä moninaisten digitaalisten palveluiden käyttötaitoja sekä viestintätaitoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Työ edellyttää valmiutta joustaviin työaikoihin sekä ilta- ja viikonlopputöihin. Tehtävässä tarvitaan myös hyviä ihmissuhdetaitoja, paineensietokykyä ja kykyä toimia vapaaehtoisten kanssa. Vihreän arvomaailman tuntemus ja viestintä- ja kampanjointikokemus sekä Lapin toimintaympäristön tuntemus katsotaan eduksi.

Tarjoamme monipuolisen työn, johon voi itse vaikuttaa, ja jossa pääsee kehittymään. Vihreillä saat näköalapaikkoja politiikkaan ja vaalityöhön, verkostoitumismahdollisuuksia sekä tilaisuuden olla mukana toimeenpanemassa vihreitä tavoitteita niin Lapissa kuin koko Suomessa. Tervetuloa mukaan!

Työ on vakituinen ja tehtävä alkaa 22.8. tai sovitusti. Työaika on 35 tuntia viikossa ja palkka on Vihreän liiton palkkaluokan 4 mukainen eli 2 913,03 €/kk + kokemuslisät. Työntekopaikkana toimii Vihreiden toimisto Rovaniemellä. Osittainen etänä työskentely on mahdollista. Työnantajana toimii Vihreä liitto r.p.

Lähetä hakemuksesi viimeistään tiistaina 24.5. osoitteeseen hakemus@vihreat.fi (otsikko Hakemus: Lapin Vihreiden toiminnanjohtaja). Haastattelut järjestetään kesäkuun ensimmäisellä viikolla Rovaniemellä ja osin etänä.

Lisätietoja tehtävästä antaa

  • järjestöpäällikkö Katja Hintikainen, 050 467 0739. Soittoaika torstai 19.5. klo 10-15.
  • Lapin Vihreiden toiminnanjohtaja Tarja Pasma, 045 138 3991. Soittoaika keskiviikko ja torstai 18.-19.5. klo 10-15.