Vihreät hakee toiminnanjohtajaa Pirkanmaalle ja Tampereelle

14.10.2022

Vihreät hakee Pirkanmaan piiriin järjestötoimintaa tuntevaa, oma-aloitteista ja yhteistyötaitoista toiminnanjohtajaa vakituiseen tehtävään. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • järjestön toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
  • järjestön hallinnon ja talouden hoitaminen (lukuun ottamatta kirjanpitoa)
  • piirijärjestön ja Tampereen Vihreiden hallitusten ja yhdistysten kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano
  • vaalikampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
  • vihreän toiminnan tukeminen ja kehittäminen yhdessä Pirkanmaan vihreiden järjestöjen ja luottamushenkilöiden kanssa
  • viestintätehtäviä sekä tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen
  • yhteydenpito puolueen toimijoihin ja muihin yhteistyötahoihin.

Hakijalta edellytetään itsenäistä työotetta ja kykyä itsensä johtamiseen vaihtelevissa tehtävissä, jossa korostuu verkostoissa työskenteleminen. Hakijalta edellytetään hyviä toimisto-ohjelmien sekä moninaisten sähköisten järjestelmien käyttötaitoja sekä viestintätaitoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Työ edellyttää valmiutta joustaviin työaikoihin sekä ilta- ja viikonlopputöihin. Tehtävässä tarvitaan myös hyviä ihmissuhdetaitoja, paineensietokykyä sekä näkemystä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Vihreän arvomaailman tuntemus, kampanjointiosaaminen sekä Pirkanmaan toimintaympäristön tuntemus katsotaan eduksi.

Tarjoamme monipuolisen työn, johon voi itse vaikuttaa, ja jossa pääsee kehittymään. Vihreillä saat näköalapaikan politiikkaan ja vaalityöhön, verkostoitumismahdollisuuksia sekä tilaisuuden olla mukana toimeenpanemassa vihreitä tavoitteita niin Pirkanmaalla kuin koko Suomessa. Toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä, eri sukupuolia edustavilta sekä myös kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä.

Työ on vakituinen ja tehtävä alkaa mahdollisimman pian. Työaika on 35 tuntia viikossa ja palkka on Vihreän liiton palkkaluokan 4 mukainen eli 2 913,03 €/kk + kokemuslisät. Työntekopaikkana toimii Vihreiden toimisto Tampereella. Osittainen etänä työskentely on mahdollista. Työnantajana toimii Vihreä liitto r.p.

Lähetä hakemuksesi viimeistään sunnuntaina 30.10. osoitteeseen hakemus@vihreat.fi (otsikko Hakemus: Pirkanmaan ja Tampereen Vihreiden toiminnanjohtaja). Haastattelut järjestetään marraskuun alussa.

Lisätietoja tehtävästä antaa

  • järjestöpäällikkö Katja Hintikainen, 050 467 0739. Soittoaika perjantaina 21.10. klo 12-15 ja keskiviikkona 26.10. klo 12-15.

Vihreät on poliittinen liike, joka tekee työtä sen hyväksi, että tuleville sukupolville jäisi elinkelpoinen maapallo. Teemme työtä tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu: luonnolle, tuleville sukupolville, heikommassa asemassa oleville.