Valtuustoaloite 26.1.2010 / Vihreä valtuustoryhmä, Imatra

Vuoksi on Imatran helmi ja ylpeys ja sitä tulisi vaalia sen mukaisesti. Vuoksen matkailu- ja virkistyskäyttöä ollaan edelleen kehittämässä, mikä on hienoa. Vesistö on kalastoltaan ja maisemiltaan ainutlaatuinen. Jo nyt Varpasaaren kauniissa ympäristössä toimii Vuoksen Kalastuspuisto. Varpasaaren maisemiin Vuoksen varteen sijoittuu myös Imatran lumenkaatopaikka Imatra. Meiltä Vuoksi jatkaa matkaa Venäjän puolelle laskien lopulta Laatokkaan. Imatran kaupungilla on siis osuutensa siihen, mitä kaikkea Vuoksi rajan yli vie.

Kaduilta aurattuun lumeen on kertynyt erilaisten roskien lisäksi mm. kemikaaleja, ravinteita ja raskasmetalleja. Haitalliset aineet siirtyvät lumen mukana maaperän ja vesiekosysteemin riesaksi aiheuttaen erilaisia ongelmia viimeistään Laatokassa, todennäköisesti jo aikaisemmin. Kiintoaineiden hajoaminen esimerkiksi kuluttaa happea, josta voi olla kerrostuneisuuden seurauksena muutenkin pula. Happikato aiheuttaa vahinkoa muun muassa kalastolle. Ravinteet puolestaan voivat aiheuttaa vesistön rehevöitymistä. Vuoksen likaista vettä on alettu jo ihmetellä Venäjän puolella. Ympäristöongelmat eivät noudata valtioiden rajoja ja ne ovat kaikille yhteisiä, joten velvollisuutemme on tarttua niihin esimerkillisellä otteella.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Imatran lumenkaatopaikalle etsitään paikka, jossa vesistö tai pohjavesi ei ole vaarassa kuormittua lumeen kertyneiden epäpuhtauksien vuoksi.

Jaa sivu: