Mikä on tärkein yksittäinen asia, jota Vihreiden pitäisi mielestäsi ajaa? 

 Kestävää yhteiskuntaa, jossa ihmisten on helppo valita ympäristöä kohtuudella kuormittava elämä. Miten johtamasi Vihreät asemoituisi suomalaiselle poliittiselle kentälle - oikealla, vasemmalla vai edellä? 
Edelle!

Vihreiden paikka poliittisella kentällä eroaa selvästi sekä oikeasta että vasemmasta. Se, että otamme ympäristön vakavasti erottaa meidän muista jo sellaisenaan. 

Vasemmistosta meidät erottaa se, että emme ole ajattelussamme riippuvaisia vanhoista järjestelmistä, vaan uskomme ihmiseen ja haluamme raivata tilaa ihmisille itselleen. Tämä koskee erityisesti sosiaalipolitiikkaa. 

Oikeistosta meidät erottaa se, että kannatamme tasaista tulonjakoa ja laajaa julkista sektoria. Millaista tasa-arvopolitiikkaa Vihreiden tulisi mielestäsi edistää ja mitkä ovat mielestäsi suomalaisen yhteiskunnan merkittävimpiä tasa-arvoon liittyviä ongelmia? 
Vihreät ovat Suomen edistyksellisin tasa-arvopuolue.

Vihreille on tärkeää niin miesten ja naisten välinen tasa-arvo kuin eri vähemmistöryhmien yhdenvertaisuus.

Meille tasa-arvopolitiikassa keskeisiä ovat myös miesten asemaan liittyvät kysymykset, ja olemme pitäneet miesten tasa-arvo-ongelmia esillä johdonmukaisesti.

Yksi tärkeimmistä ratkaistavista kysymyksistä on perhevapaiden uudistaminen. Vihreät haluavat pidentää vanhempainvapaata ja korvamerkitä pidennyksen isille. Tällä muutoksella edistämme sekä miesten että naisten tasa-arvoa. Miesten rooli perheessä vahvistuu ja naisten asema työelämässä paranee. Vauvat saavat vahvemman siteen molempiin vanhempiinsa. Minkälaista olisi johtamasi Vihreän puolueen ympäristöpolitiikka? 
Johtamani puolueen ympäristöpolitiikka on kunnianhimoista ja ihmiset mukaan kutsuvaa.

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen nostetaan ilmastonmuutoksen torjunnan rinnalle. Monimuotoisuuden hupeneminen on aivan yhtä vakava ongelma kuin ilmastonmuutos, ja molempia torjutaan löytämällä kestävät vaihtoehdot luonnonvarojen kohtuuttomaan kulutukseen.

Luonnonsuojelu on myös arkinen ja ihmisiä sytyttävä asia. Vihreiden pitää saada mukaan ihmiset, jotka rakastavat läheisiä metsiä, soita ja ovat huolissaan järvistään tai Itämerestä. Vain niin saamme nostettua poliittista painetta ympäristöasioissa, jotka harvemmin kiinnostavat muita puolueita riittävästi. Mikä on oma suhtautumisesi ydinvoimaan? Tulisiko Vihreiden pitäytyä jatkossakin tiukan ydinvoimavastaisessa kannassaan? 
Yhteiskunta, jossa energia tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvista, on yksi suurimmista tavoitteista.

Suhtaudun ydinvoimaan riskialttiina esteenä kestäville energiaratkaisuille.

Vihreiden pitää jatkossa toimia entistä tuloksellisemmin kestävän energiapolitiikan puolesta ydinvoimaa vastaan. Millä poliittisilla toimenpiteillä – perustulon ohella – eriarvoisuutta tulisi poistaa ja tuloeroja kaventaa? 
Tuloeroja pitää kaventaa juuri nyt verotuksen avulla. Varakkaimpien ja parhaiten ansaitsevien tulee kantaa nykyistä suurempi osa taantuman laskujen maksamisesta, ja verotuksen pitää lievittää kaikkien vähiten ansaitsevien tilannetta.

Tasaisten tuloerojen yhteiskunta on hyvä kaikille.
 Perusturvaa pitää parantaa, ja se pitää tehdä samalla kun tehdään työn vastaanottaminen kannattavammaksi ja helpommaksi niille jotka siirtyvät sosiaaliturvalta töihin.

Eriarvoisuutta poistetaan myös parantamalla ihmisten vaikutusmahdollisuuksia. Avoin ja reipas poliittinen keskustelu, ihmisten kuunteleminen ja vaikkapa vaalilainsäädännön uudistaminen vähentävät eriarvoisuutta siinä missä rahapäätöksetkin! Joidenkin mielestä Vihreät on viime vuosina muuttunut "holhouspuolueeksi" muun muassa kannattamalla eduskunnassa Lex Nokiaa, verkkosensuuria ja paimenkirjeitä tekijänoikeusrikkomuksia tehneille sekä vastustamalla myymälöiden vapaata aukioloa. Miten vastaisit heille? 
Vihreille tärkeät yksilönvapaudet ovat mielestäni ihmisyyden ytimessä - oikeus toteuttaa itseään tekemällä työtä ilman että yhteiskunta lannistaa, oikeus tasa-arvoiseen elämään riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai taustasta. Ihmisten omien mahdollisuuksien edistämisessä olemme mielestäni puolueista ykkönen - jo siksi että vanhojen korporaatioiden näkemykset eivät kahlitse meitä.

Mutta tuntuu siltä, että meillä Vihreillä on myös oma holhoustraditiomme: olemme kannattaneet alkoholiveron nostoa ja kyllä osan ympäristönsuojelustakin jotkut näkevät holhouksena. 

Ja Lex Nokiasta - oli vain ja ainoastaan Vihreiden ansio, että laista tuli niin tiukka että kukaan ei ole sitä vieläkään käyttänyt. Asiaa ei kannattaisi mielestäni murehtia yleisellä tasolla vaan katsoa mikä on se tulos, joka saavutettiin. Haluatko EU:sta liittovaltion? 
Eurooppa on Suomen paikka.

Haluan Euroopan unionin, jossa poliittinen demokratia toteutuu nykyistä paremmin, koska ihmiset käyvät yhteisiä poliittisia keskusteluja köyhyydestä, menestyksen edellytyksistä ja Euroopan roolista maailmassa.

Mielestäni on kaikkien etu, että yhteisesti sovittuja sääntöjä taloudessa noudatetaan. Ja säännöt koskevat sekä yhden maan liiallista velkaantumista kuin finanssisektorin törkeää riskinottoa.

Ihmisten vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa on mielestäni yksi historian parhaita saavutuksia - puutteineenkin.

Tämä kaikki lienee liittovaltion kannattamista? Kuinka Vihreät onnistuvat säilyttämään asemansa tietoyhteiskuntapuolueena? 
Vihreiden perusarvot kiinteästi sidoksissa tietoyhteiskuntaan: ihmisten tasa-arvo, sananvapaus, demokraattinen keskustelu, ja se, että kaikkien ideat ovat käytössä ja arvokkaita.

Tiedon avoimuus, ja se että tieto on kaikkien saatavilla, on yksi tärkeimmistä vihreistä päämääristä kun tehdään tietoyhteiskuntaa.

Pidän kaiken yhteisillä varoilla kerätyn julkisen tiedon avaamista ja käytettäväksi tekemistä ehkä kaikkein tärkeimpänä päätöksenä lähitulevaisuudessa. Avoimen datan avulla uskon että voimme sekä säästää julkisen sektorin varoja että synnyttää uusia ideoita ja yritystoimintaa - sellaista joka hyödyttää meitä kaikkia. Osaatko tehdä politiikkaa myös tunteella? 
Rakastan ihmeellisen kauniista monimuotoisia metsiä ja vihaan ihmisten lannistamista. 

En ikinä voisi edes kuvitella tekeväni politiikkaan, jos en tuntisi asioita luissani ja ytimissäni. Miksi juuri sinut pitäisi valita Vihreiden puheenjohtajaksi? 
Teen aina täydestä sydämestäni töitä vihreiden poliittisten tavoitteiden eteen. Ympäristöpolitiikan ja luonnonsuojelun tärkeys, yhteiskunnan tasa-arvoisuuden tavoite ja Suomen uudistaminen ovat tavoitteita jotka jaan suuren joukon kanssa. Kokemukseni suomalaisesta tytöstä, työttömyydestä ja yrittämisestä viimeisen kahden vuoden ajalta ovat vahvuuksiani.

Kulunut kevät vaalitappioineen on muuttanut minua, opettanut nöyryyttä ja saanut näkemään monet asiat uudella tavalla.

Uskon, että Vihreille on hyötyä ja iloa puheenjohtajasta joka tietää myös sen, miltä vaikeat ajat tuntuvat.

Haluan olla yhdessä teidän kaikkien kanssa rakentamassa puolueelle uuden alun.

Ja lopulta, Vihreiden jäsenet päättävät kenet haluavat johtoonsa!

Jaa sivu: