— Ojansuu Kirsi

Opiskelun maksuttomuudesta pidettävä kiinni

Vihreä eduskuntaryhmä julkisti tänään opintopoliittisen keskustelupaperin, jossa vaaditaan täysipäiväisen opiskelun mahdollisuutta kaikille opiskelijoille taustasta ja tulotasosta riippumatta ja esitetään vihreitä ratkaisuja opintojen nopeuttamiseksi.

Opintotuki on jäänyt jälkeen elinkustannusten kehityksestä, sillä opintorahaa ei ole korotettu vuoden 1992 jälkeen. Opintorahaa pitäisikin vihreiden mielestä korottaa 10 prosenttia, jolloin tämä tarkoittaisi korkeakouluopiskelijan kohdalla opintorahan nousua 259 eurosta 285 euroon. Korotuksen valtiolle aiheuttama kustannusvaikutus olisi 43,7 miljoonaa euroa.

Opiskelun on oltava maksutonta kaikille, myös ulkomaalaisille opiskelijoille:

- Vielä viime marraskuussa ministeri Haatainen vakuutti ettei lukukausimaksuja ole suunnitteilla ulkomaalaisille opiskelijoille, mutta nyt asiaa jo pohditaan opetusministeriössä. Haluavatko demarit todella murentaa koulutuksen maksuttomuuden, kysyy kansanedustaja Rosa Meriläinen.

Hallituksen ehdottama opintolainan verovähennysmalli on vihreiden mielestä epäreilu tukimuoto, koska se auttaa vain hyvin pärjääviä ja nopeasti valmistuvia opiskelijoita. Apua eivät siis saisi ne, joilla on ongelmia valmistumisen suhteen. Myös epävarmuus pysyvästä työpaikasta on kasvanut, siksi opiskelijoiden huoli valmistumisen jälkeisestä lainanmaksukyvystä ei ole turha.

Vihreiden mielestä opiskeluaika olisi myös mitä parhainta aikaa vanhemmuudelle, mikäli se vain taloudellisesti olisi mahdollista:

- Kun suomalaiset naiset saavat ensimmäisen lapsensa keskimäärin 27-vuotiaana, akateemisesti koulutetut naiset synnyttävät esikoisiaan vasta yli 30-vuotiaina. Tilanteen parantamiseksi opiskelijaperheet tarvitsevat sekä tukea käytännön asioissa että parannusta taloudelliseen tilanteeseensa, sanoo sivistysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Kirsi Ojansuu.

Vihreiden lääkkeitä tilanteen parantamiseksi olisi minimiäitiyspäivärahan korottaminen nykyisestä 15,20 eurosta 23,4 euroon päivässä eli työttömän peruspäivärahan tasolle. Koska minimiäitiyspäivärahaa maksetaan kaikille vailla työtuloja oleville, korotus nostaisi myös monien opiskelijaäitien tulotasoa. Lyhytaikaisen päivähoidon mahdollisuus tenttien ja pakollisten kurssien suorittamisen ajaksi sekä joustava opintojen suorittamistapa olisivat myös keinoja, jotka auttaisivat opiskelijavanhempia etenemään opinnoissaan.

Jaa sivu: