— Risto Kankaanpää

Cronberg: Määräaikaisten työntekijöiden asemaa parannettava

Vihreän liiton puheenjohtaja Tarja Cronberg 13.12.2005:

Lain täsmentäminen ja valvonnan tehostaminen oikeita toimia määräaikaisuuksien hillitsemiseksi

Määräaikaisten työsuhteiden käyttöä kartoittaneen selvitysmiehen mukaan nykyinen työsuhteita koskeva lainsäädäntö kaipaa täsmennystä, sillä käytännön työelämä ei vastaa voimassaolevan lain henkeä. Päinvastaisista tavoitteista huolimatta määräaikaisuudet ovat viime aikoina jopa lisääntyneet julkisella sektorilla.

– Ehdotus kirjata lakiin selvä kielto turvautua määräaikaisiin työsopimuksiin silloin kun työvoiman tarve on pysyvä, on kannatettava. Työsuhteiden jatkuva ketjuttaminen kertoo siitä, että määräaikaisuuksia käytetään väärin perustein. Tutkimuslaitoksissakaan ei ole pakko ajatella, että työntekijät vaihtuvat projektien myötä vaan voidaan ajatella, että projektit vaihtuvat, mutta ihmiset pysyvät, toteaa Vihreän liiton puheenjohtaja Tarja Cronberg.

Toimiva lainsäädäntö ei kuitenkaan riitä, ellei kukaan uskalla vedota lakiin. Harva työntekijä haluaa vaatia oikeuksiaan oikeustoimien kautta, sillä leimautumisen pelko on suuri. Hallitukselta olisi löydyttävä uskallusta ajaa valvonnan tehostamista. Ilman kunnon valvontaa hyväkin laki on turha.

– Irvokkainta tässä on se, että prosentuaalisesti suurin pätkätöiden teettäjä on valtio, joten hallituksen pitäisi ojentaa itseään, toteaa Cronberg.

Edellisen selvitysmiehen tapaan Kirsti Palanko-Laaka kannustaa perhevapaiden tasaamiseen. Hallituksen tulisi vihdoin viimein tarttua toimeen ja tuoda eduskuntaan esitys, jolla voidaan puuttua erityisesti synnytysikäisten naisten syrjintään työmarkkinoilla.

Määräaikaisten asema parannettava myös sosiaaliturvaa uudistamalla

Perusteettomien määräaikaisten vähentäminen on erittäin tärkeää. Cronberg muistuttaa kuitenkin, että aina tulee olemaan ihmisiä, jotka tekevät työtä määräaikaisella sopimuksella, sillä työpaikoilla tarvitaan sijaisia, ruuhka-ajan lisätyövoimaa ja joskus projektityöt ovat aidosti lyhytkestoisia.

– Siksi tarvitaan kaksoisstrategiaa: toisaalta on karsittava perusteettomia määräaikaisuuksia, toisaalta parannettava niiden asemaa, jotka tekevät töitä epätyypillisissä työsuhteissa.

Olennaista on nähdä se, ettei ihmisen turvaverkko voi tulevaisuudessa rakentua yhtä voimakkaasti työsuhteen laadun tai työhistorian varaan. Siksi koko sääntely pitäisi luoda kokonaan puhtaalta pöydältä.

– Pidemmällä aikavälillä työhistorian merkitystä sosiaaliturvassa voidaan vähentää perustuloon siirtymällä. Lyhyemmällä aikavälillä voidaan vähentää ansioihin sidotun osuuden merkitystä esimerkiksi vanhempainetuuksissa, ehdottaa Cronberg.

 ----

Työministeriön tiedote Palanko-Laakan selvityksestä:
http://www.mol.fi/mol/fi/06_tyoministerio/05_tiedotteet/2005-12-13-01/index.jsp 

Jaa sivu: