— Risto Kankaanpää

Hallituksen talouspolitiikka ei edistä onnellisuutta

Kansanedustaja Anni Sinnemäki vihreän eduskuntaryhmän puheenvuorossa budjetin palautekeskustelussa 13.12.2005:

- Taloustieteessä on viime aikoina alettu tutkia ihmisten kokemaa hyvinvointia ja onnellisuutta. Onnea tästä oivalluksesta taloustieteilijöille! Monet heidän havaitsemistaan asioista ovat sellaisia jotka vihreät poliitikot ovat tienneet jo kauan. Tasainen tulonjako ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus lisäävät yleistä hyvinvointia. Tulojen parantuminen alemmissa tuloluokissa on merkittävämpi tekijä hyvinvoinnin kasvulle kuin ylemmissä tuloluokissa, totesi kansanedustaja Anni Sinnemäki pitämässään ryhmäpuheenvuorossa valtion talousarviosta.

- Valtionvarainministeri on perustellut julkisen talouden vakautta horjuttavia veronalennuksia työllisyysvaikutuksilla. Onko hänellä jokin perustelu sille valinnalle, että veronalennuksia on kohdistettu nimenomaan parempituloisille? Nyt tehtyjen veronalennusten seurauksena yli viisituhatta euroa kuukaudessa ansaitsevat saavat 500 euron lisäyksen tuloihinsa. Sen sijaan 1700 euroa ansaitsevat saavat alle puolet tästä. Onko jotain taloustieteellistä näyttöä siitä, että varakkaammille ihmisille suunnatut eurot lisäävät työllisyyttä ja kulutuskysyntää jollain paremmalla tavalla kuin pienituloisille annetut veronalennukset?

Ministeri Koskisen perintö kriisiyttää vankeinhoidon 

- Vankeinhoidon resurssien huono tilanne on ministeri Johannes Koskisen jättämä perintö. Voi vain toivoa, että ministeri Luhtanen ottaa vankien ja vankiloissa työskentelevien aseman vakavasti. Tässä asiassa ei ainakaan ole väliä sillä onko oikeusministeri juristi. Merkitystä on sillä onko oikeusministerillä inhimillisyyttä ja kykyä saada tahtonsa läpi.

Vihreä eduskuntaryhmä arvostaa hallituspuolueiden eduskuntaryhmiä siitä, että vankien vapautumissuunnitelmien tekemiseen ja päihdekuntoutukseen on lisätty miljoonan euron määräraha. Vihreä eduskuntaryhmä esittää 8 miljoonan euron määrärahalisäystä, jotta vankeinhoitolaitos pystyisi asianmukaisesti huolehtimaan vankeinhoidon pitkäjänteisestä kehittämisestä. Tavoitteena on vankien kuntoutus, päihderiippuvuuden ja uusintarikollisuuden vähentäminen ja henkilökunnan riittävyydestä ja asianmukaisesta palkkauksesta huolehtiminen.

Vihreän eduskuntaryhmän puhe budjetin palautekeskustelussa internetissä:

http://www.eduskunta.fi/vihreaeduskuntaryhma/puheet/
Jaa sivu: