— Risto Kankaanpää

Pohjoinen ulottuvuus enää vain tyhjä kuori

Cronberg Tarja, pieniVihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg Lontoossa:

Euroopan unioni toteuttaa tällä hetkellä yhteistä naapuruuspolitiikkaa. Kaikki EU:n naapurivaltiot niin etelässä kuin idässäkin osallistuvat siihen Venäjää lukuun ottamatta. EU:n ja Venäjän välillä on vuodesta 1994 ollut voimassa nk. kumppanuussopimus, joka raukeaa vuoden 2006 lopussa. Sopimus ei ole kuitenkaan lisännyt kumppaneiden välistä luottamusta, pikemminkin päinvastoin. Kevään 2005 EU—Venäjä-huippukokouksessa sovittiin käytännön tasolla nk. neljän yhteisen alueen yhteistyöstä. Nämä ovat talous, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus sekä tiede ja koulutus.

- Tästä huolimatta ei EU:lla ja Venäjällä ole toimivaa yhteistä strategiaa. Suhteet ovat yhä enemmän kahden välisiä. Suomen hallitus kuitenkin piiloutuu yhteisen Venäjä-strategian taakse, - sen, jota ei siis ole, totesi Tarja Cronberg Suomen Lontoon instituutin EU—Venäjä-suhteiden seminaarissa.

Eri EU-maiden edut suhteessa Venäjään esimerkiksi taloudessa ovat hyvin erilaiset ja siksi yhteistä strategiaa on vaikea aikaansaada. Suomen tulee puheenjohtajakaudellaan joko tehdä aloite kumppanuussopimuksen uudistamisesta tai jo nyt valmistella oma kansallinen Venäjä-strategia. Sitra on näyttänyt tässä esimerkkiä tekemällä kaupallisten suhteiden Venäjä-strategian. Nyt tarvitaan poliittista kokonaisstrategiaa Suomen ja Venäjän välille.

Venäjä on kritisoinut naapuruuspolitiikkaa siitä, että asiasta ei ole neuvoteltu yhdessä ja että EU ei tarpeeksi ole huomioinut Venäjän erityisasemaa.

Suomi on panostanut pohjoiseen ulottuvuuteen, jolle EU:n johdolla valmistellaan myös uutta toimintaohjelmaa. Pohjoiselta ulottuvuudelta puuttuu kuitenkin sekä omat rahat että rakenteet komissioissa. Komission näkökulmasta pohjoinen ulottuvuus on täysin alisteinen naapuruuspolitiikalle.

- Koska Venäjä ei osallistu naapuruuspolitiikkaan häviää myös pohjoisen ulottuvuuden merkitys. Siitä on tulossa politiikka ilman sisältöä. Tilanne olisi toinen, jos pohjoinen ulottuvuus olisi erotettu omaksi kokonaisuudekseen naapuruusohjelmassa. Ehkä Venäjäkin silloin olisi motivoitunut osallistumaan. Enää se tuskin on mahdollista, toteaa Cronberg.

 

Jaa sivu: