— Ville Tuominen

Eduskuntaryhmä: Vihreät haluavat muuttaa kaivoslakia

Kansalaisten osallistuminen ja ympäristönsuojelu turvattava

Vihreä eduskuntaryhmä järjestää tänään keskiviikkona klo 18 - 20 eduskunnan kansalaistilassa keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomestako uraanintuottaja?" Harri Lammin (Greenpeace), Jukka Palmgrénin (Porvoon kaupunki, ympäristönsuojelu), Krister Söderholmin (Kauppa- ja teollisuusministeriö) sekä Tapani Veistolan (Suomen luonnonsuojeluliitto) kanssa keskustellaan tilanteesta, joka on syntynyt useilla paikkakunnilla ympäri Suomea, kun ulkomaiset kaivosyhtiöt ovat jättäneet uraanikaivosvaltaushakemuksia KTM:lle. Hankkeet ovat herättäneet ihmiset huomaamaan, että vuodelta 1965 peräisin oleva kaivoslaki ei ole ajan tasalla kansalaisten osallistumisoikeuksien, oikeussuojakeinojen, ympäristönsuojelun sekä muiden maankäyttöön liittyvien näkökohtien osalta.

Kansanedustaja Heidi Hautala esittelee tilaisuudessa lakialoitteen kaivoslain muuttamisesta, jossa edellä esitetyt puutteet korjataan. Hautala kerää vielä aloitteelleen tukea ja tulee jättämään sen lähiaikoina.

Kaivoslakiin toivotaan muutosta, jotta Suomen vanhentunutta lainsäädäntöä ei voitaisi käyttää syntyneessä tilanteessa hyväksi.

- Se, että Suomen nykyistä kaivoslakia markkinoidaan ulkomaisille yrityksille "edistyksellisenä", osoittaa täydellistä välinpitämättömyyttä kansalaisten perusoikeuksista sekä nykyaikaisen luonnon- ja ympäristönsuojelun asettamista vaatimuksista. Talouden rakennemuutos ja tuotannon kansainvälistyminen ovat saaneet aikaan sen, että nykyisen kaivoslain vanhentuneisuudesta hyötyy nimenomaan muu kuin suomalainen elinkeinoelämä, Heidi Hautala toteaa.

- Vuonna 1965 laaditussa kaivoslaissa uraanille ei ole annettu mitään erityisasemaa, vaan sitä kohdellaan mineraalina muiden joukossa. Radioaktiivisten kaivoskivennäisten louhinnan ympäristövaikutukset ovat kuitenkin hyvin suuret verrattuna monien muiden kaivoskivennäisten louhinnan vaikutuksiin. Yhtä uraanikiloa kohden syntyy louhinnan ja rikastamisen yhteydessä kaksi tuhatta kiloa radioaktiivisia ja myrkyllisiä jätteitä. Tästä syystä uraanin, toriumin tai muun radioaktiivisen aineen louhintaa on käsiteltävä erityisellä huolellisuudella, Hautala perustelee lakialoitettaan.

Ympäristövaikutusten arviointia on vaadittava kaikilta sellaisilta kaivoshankkeilta, joissa haetaan lupaa uraanin, toriumin tai muun radioaktiivisen aineen louhintaan, koelouhintaan, rikastamiseen tai käsittelyyn, eikä rajaa tule asettaa sen perusteella, mikä on louhinnan suuruusluokka tai minkä kokoisesta kaivoksesta on kyse.

Valtionhallinnossa vireillä oleva kaivoslain uudistus on vielä kesken, eikä sillä ole ainakaan vielä puututtu epäkohtiin riittävästi. Lisäksi uudistus ei ehdi tulla voimaan nyt vireillä olevien kaivoshankkeiden lupakäsittelyyn, joten Hautalan mielestä on toimittava välittömästi.

Lisätietoja:

Heidi Hautala
gsm 050 511 3129

Jaa sivu: