— Ville Tuominen

Miksi hallitus hautaa suomalaisen työn työryhmiin?

Cronberg Tarja, pieni Vihreän liiton puheenjohtajan Tarja Cronbergin ryhmäpuheenvuoro valtiopäivien avauskeskustelussa 9.2.2006.

Puhe kokonaisuudessaan osoitteessa:
www.eduskunta.fi/vihreaeduskuntaryhma/puheet

Cronberg tivaa Vanhaselta:

Miksi Hallitus hautaa suomalaisen työn työryhmiin?

Energiaturvallisuus on noussut ykköseksi maailmanpoliittisella asialistalla. Ilmastonmuutos edellyttää voimakasta päästöjen vähentämistä. Tässä tilanteessa bioenergiasta on tullut maailman tärkein innovaatiopolitiikan areena. Mitä tekee Suomen hallitus?

Se väläyttää kuudennen ydinvoimalan mahdollisuutta, ehdottaa päästöoikeuksien lisäostoa ja hautaa bioenergian kehittämisen ja käyttöönoton selvityksiin ja työryhmiin. Tämä kaikki tilanteessa, jossa nimenomaan bioenergian käyttöönotto eniten edistäisi työllisyyttä. Jo puupolttoaineiden hyödyntämisellä voitaisiin työllisyyttä lisätä 10 000:lla, tuulivoimalla 16 000:lla ja VTT:n arvion mukaan bioenergian koneiden ja laitteiden parissa työskentelevien määrä, nyt noin 5000 henkeä, voitaisiin kaksinkertaistaa.

Hallituksen toimintamalli on sama väestön ikääntymiseen ja terveys- ja sosiaalipalvelujen kustannuskriisiin osalta: tehdään hallintoremontti, kunta- ja palvelurakenneuudistus. Tilanteessa, jossa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota palvelujen laatuun, palvelutyössä toimivien työsuhteisiin ja palvelutyön houkuttelevuuteen: pätkätyöt palvelutuotannossa on väärä viesti.

Maatalouden tutkimuskeskuksen mukaan energiantuotantoon soveltuisi jopa 600 000 hehtaaria maamme pelloista. Tällä peltoalalla voitaisiin tuottaa pari ydinvoimalan verran energiaa. Norjassa on valtion kannustimien johdosta asennettu 70 000 lämpöpumppua alle vuodessa. Suomessa omakotitalojen siirtyminen pellettilämmitykseen on täysin pysähdyksissä, koska kukaan ei tiedä, onko tukea tulossa vai ei.

Päivittäin uutisoidaan suomalaisen työn, nyt jo korkeaa osaamistakin vaativan, siirtymisestä halvan työvoiman maihin. Vihreiden visiossa suomalaisesta työstä ja siitä, miten Suomeen luodaan uusia työpaikkoja, jotka myös pysyvät täällä, nousee bioenergia keskeiselle sijalle.

Lisätietoja:
Tarja Cronberg
gsm 050-511 3009

Jaa sivu: