— Ville Tuominen

Perustuslakia ei voi muuttaa päivänpolitiikan kiistojen takia

Vihreä eduskuntaryhmä:

PERUSTUSLAKIA EI VOI MUUTTAA PÄIVÄNPOLITIIKAN KIISTOJEN TAKIA

Vihreä eduskuntaryhmä ei hyväksy perustuslain muuttamista kriisinhallintaoperaatioista johtuneen kiistan vuoksi. Ryhmän mielestä perustuslakia ei pidä muuttaa kevein perusteluin ja sen toimivuutta on tarkasteltava huolellisen valmistelutyön ja seurannan pohjalta.

- Pian voi tulla jokin toinen poliittinen kiista, jonka johdosta oltaisiin valmiita muuttamaan perustuslakia. Perustuslaki on se laki, jota ei pidä mennä nopeasti muuttamaan. Muita lakeja voidaan lyhyemmälläkin aikavälillä muuttaa tarpeen vaatiessa, sanoo Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala.

Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa ensisijaisena vaihtoehtona kriisinhallintalain päätöksentekojärjestykseksi perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyä ratkaisua, jossa kriisinhallintalaki sopeutetaan perustuslaissa olevaan määräykseen Euroopan unionissa tehtävistä päätöksistä. Tällöin valtioneuvosto päättäisi Suomen osallistumisesta EU:n toimeenpanemaan sotilaalliseen kriisinhallintaan ja osallistumisen lopettamisesta samoin kuin valmiusosaston asettamisesta EU:n kriisinhallintaoperaatioon osallistumista varten.

- Julkisessa keskustelussa ovat jopa valtioneuvoston jäsenet esittäneet, että tämä ratkaisumalli syrjäyttäisi päätöksenteosta presidentin. Tämä ei tietenkään ole perustuslain mukaan edes mahdollista. Yhteistoimintavelvoite on määritetty sen 93 pykälän 1 momentissa. Yhteistoiminnan foorumina toimii hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteinen kokous. Tämä velvoite koskee myös kriisinhallintaoperaatioita, Hautala huomauttaa.

Vihreä eduskuntaryhmä hyväksyy toissijaisena ratkaisuna sen, että kriisinhallintalaki säädetään poikkeuslakina.

Lisätietoja: Heidi Hautala gsm 050 511 3129

Jaa sivu: