— Ville Tuominen

Valtuuskunta: Vihreälle liitolle vammaispoliittiset tavoitteet

TAVOITTEENA ITSENÄISYYS JA ESTEETTÖMYYS

Henkilökohtainen avustaja subjektiiviseksi oikeudeksi

Vihreä liitto hyväksyi valtuuskunnan kokouksessa sunnuntaina puolueelle vammaispoliittiset tavoitteet. Kyseessä ei ole laaja-alainen politiikkaohjelma, vaan tavoitteissa esitetään toimenpiteitä, joita vihreiden mielestä pitäisi saada lähivuosina toteutettua vammaisten elämän laadun parantamiseksi. Tavoitteissa asetetaan vammaispolitiikan ykköstavoitteeksi itsenäinen elämä.

- Itsenäinen elämä on ihan tavallista elämää, jossa vammainen ihminen tekee omat päätöksensä itse. Tähän päästään edistämällä esteettömyyttä ja turvaamalla tarvittavat palvelut, sanoo ohjelmaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Anna-Maria Urhonen.

Vihreiden vammaispoliittisissa tavoitteissa esteettömyys käsitellään laajemmin kuin yleisessä keskustelussa on totuttu ajattelemaan. Esteettömyys tarkoittaa huomion kiinnittämistä pyörätuolilla liikkuvien lisäksi myös mm. näkö- ja kuulovammaisten, kehitysvammaisten ja lukihäiriöisten tarpeisiin. Esteettömyys toteutetaan vaivattomimmin ottamalla se huomioon suunnittelussa - oli sitten kysymys talon rakentamisesta tai internet-sivuston pystyttämisestä.

Vihreät vaativat henkilökohtaisen avustajan muuttamista vaikeavammaisille ihmisille subjektiiviseksi oikeudeksi.

- Henkilökohtainen avustaja on tällä hetkellä määrärahasidonnainen palvelu, joten kunnat eivät myönnä avustajia lähellekään niin paljon kuin tarvetta olisi. Avustajan puuttuminen tarkoittaa liian monelle syrjäytymistä, koska ilman sitä ei pääse töihin, opiskelemaan ja harrastuksiin, Urhonen sanoo.

Vihreän liiton vammaispoliittisia tavoitteita:

- Päätöksiä on arvioitava myös siltä kannalta miten ne vaikuttavat vammaisten elämään. Arvion voi suorittaa esimerkiksi vammaisneuvosto tai vammaisjärjestöt.
- Vammaisilla ihmisillä pitää olla mahdollisuus koulutukseen aina peruskoulusta korkeakouluun samalla tavoin kuin muillakin ihmisillä.
- Henkilökohtaisen avustajan on oltava vaikeavammaisille ihmisille subjetiivinen oikeus
- Tulkkipalveluja tarvitsevat erityisesti kuulo- ja puhevammaiset. Kartoitetaan tulkkipalveluiden tarve ja luodaan tulkkauskeskusten verkosto.
- Kotimaisten TV-ohjelmien tekstitystä on lisättävä. Samoin viitottua ohjelmistoa on oltava lisää.
- Tunnustetaan toimintakyky ylläpitävän kuntoutuksen tarve ja turvataan kuntoutuksen määrärahat sekä valtakunnallisesti että kuntatasolla.
-  Vammaispolitiikka on globaalia politiikkaa, joten suomalaisten edustajien on kansainvälisissä organisaatiossa huolehdittava siitä, että vammaisasiat otetaan esiin.

Vammaispoliittiset vaatimukset -paperi

Jaa sivu: