— Ville Tuominen

Vihreän liiton hallitus: Ei uraanikaivoksia Suomeen

Kaivoslaki on uudistettava pikaisesti

Ranskalainen ydinenergiajätti Cogema sekä joukko muita monikansallisia kaivosyhtiötä on hakenut laajoja uraanikaivosvaltauksia Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Uraanin louhinta on aiheuttanut mittavia ympäristötuhoja ja vakavia terveysongelmia muun muassa Kanadassa ja Australiassa. Suomen vuonna 1965 säädetty kaivoslaki tekee kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistumisen valtaushakemusten käsittelyprosessiin mahdottomaksi.

- Kauppa- ja teollisuusministeriön on lykättävä päätöksensä uraanikaivosvaltauksista kunnes kaivoslaki on uudistettu niin, että kansalaisten huolet ympäristö- ja terveysvaikutuksista sekä omaisuuden arvonmenetyksistä tulevat huomioiduksi hakemuksia käsiteltäessä, vaatii Vihreän liiton puheenjohtaja Tarja Cronberg.

Uraanin louhinta Suomessa ei lopettaisi sitä missään muualla. Uraanin louhintaa ja jatkojalostusta harjoittavat yhtiöt etsivät jatkuvasti uusia esiintymiä, kun ydinpolttoaineen ja -aseiden valmistukseen käytettävän uraanin varannot maailmassa vähenevät.

Yhtä uraanikiloa kohden syntyy louhinnan ja rikastamisen yhteydessä kaksi tuhatta kiloa radioaktiivisia ja myrkyllisiä jätteitä, joiden kanssa luonto ja asukkaat kaivosalueiden lähellä joutuvat elämään seuraavaan jääkauteen asti

Uraanin louhintaa Suomessa on perusteltu sillä, että saisimme omiin voimaloihimme ns. lähiuraania. Suomessa ei kuitenkaan voida väkevöidä uraania ydinpolttoaineeksi, vaan se kuljettaisiin joko Ranskaan tai Venäjälle jatkokäsittelyyn ja raaka-aineeksi kansainvälisille ydinpolttoainemarkkinoille.

- Ydinvoima ja uraaninlouhinta eivät ole ratkaisu globaaleihin energia- ja ilmastohaasteisiin. Teollisuusmaiden tulisi kehittää sellaista energiateknologiaa, joka voidaan ottaa turvallisesti käyttöön myös kehitysmaissa. Ydinteknologia ei näitä kriteerejä täytä, muistuttaa Vihreän liiton hallitus.

Vihreät jättävät lähiaikoina lakialoitteen kaivoslain muuttamisesta.

Jaa sivu: