— Ville Tuominen

Cronberg: Suomi mukaan 0,7-klubiin

Vihreän liiton puheenjohtaja Tarja Cronberg Oulussa 18.2.2006:

Suomi mukaan 0,7-klubiin

Eriarvoisuuden vähentäminen on myös Suomen kansallinen etu

Vihreän liiton puheenjohtaja Tarja Cronberg vaatii, että Suomi liittyisi 0,7-klubiin nostamalla kehitysyhteistyömäärärahoja seuraavassa valtiontalouden kehyspäätöksessä maaliskuussa siten, että viimeistään vuonna 2010 niiden osuus bruttokansantuotteesta olisi 0,7 prosenttia. Tähän on myös Vanhasen hallitusohjelmassa sitouduttu. Tätä on kuitenkin budjettivalmisteluissa ehdotettu muutettavaksi niin, että vuonna 2011 kehitysmäärärahojen osuus bruttokansantuotteesta olisi vain 0,51 prosenttia.

- On muistettava, että kehitysyhteistyö ei ole hyväntekeväisyyttä, kehitysyhteistyö on Suomen kansallinen etu. Suomi ei ole enää mikään eristäytynyt saareke, vaan maailman pahoinvointi ja yhteiskunnalliset ongelmat heijastuvat tännekin ja vaikuttavat sisäpolitiikassa tehtäviin päätöksiin kuten terrorismin torjuntaan. Siksi jo yhteiskunnallisen vakauden vuoksi on kehitysyhteistyömäärärahoja nostettava, Cronberg sanoo.

Cronbergin mielestä eriarvoisuus ja nöyryytys luovat pohjaa terrorismille. Jos maailman väestöstä noin viidennes elää alle dollarilla päivässä ja noin 815 miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta, on selvää, että tämä tilanne ei edistä rauhanomaista kehitystä. Heinäkuussa alkavalla Suomen puheenjohtajuuskaudella on kehitettävä länsimaiden ja kehittyvien maiden dialogia.

- Suomi ei voi kuitenkaan toimia uskottavana rauhan ja tasa-arvoisuuden puolestapuhujana, jos oma kehyspäätöksemme, rahallinen panostuksemme, ei tue sitä kehitystä, jonka avulla vähennetään eriarvoisuutta - terrorismin perimmäistä syytä. Tyhjät sanat ja suuretkaan PR-tilaisuudet tai konferenssit eivät merkitse mitään, jos omat teot eivät tue agendaa, Cronberg varoittaa.

Cronbergin mielestä kehitysyhteistyörahoja olisi suunnattava erityisesti köyhien maiden tyttöjen ja naisten koulutukseen:

- Tutkimusten mukaan pitkällä tähtäimellä kehittyvien maiden vakaampaa tulevaisuutta tukee erityisesti tyttöjen koulunkäynti. Tämäkin olisi Suomen edun mukaista, kun kuilu naisten ja miesten tasa-arvoisessa kehityksessä saadaan kehittyvissä maissa pienenemään - liian erilaiset käsitykset tasa-arvosta on eräs ristiriitojen aiheuttaja länsi- ja muslimimaiden välillä.

Pohjoismaista Ruotsi, Norja ja Tanska ovat jo vuosia ohjanneet kehitysyhteistyöhön 0,7 prosenttia kansantaloudesta.

Jaa sivu: