— Risto Kankaanpää

Tarkkuutta, ministeri Pekkarinen!

Heidi Hautalan kuvaKauppa- ja teollisuusministeriö on lehtitietojen (mm. HBL 17.5.) mukaan päätymässä siihen, että se ei aio ottaa käsittelyyn kansalaisjärjestöjen lausuntoja ylikansallisten yhtiöiden eri puolella Suomea tekemiinkaivosvaltaushakemuksiin. Lausuntoja ovat satojen yksittäisten kansalaisten ohella jättäneet esimerkiksi Naiset rauhan puolesta -liikkeen ja Pohjois-Karjalan Vihreät ry:n kaltaiset järjestöt.

Ministeriö soveltaa vuodelta 1965 peräisin olevaa kaivoslakia, jota ei ole sovitettu yhteen voimassaolevan ympäristölainsäädännön kanssa. Se ei myöskäänota huomioon perustuslakimme ja kansainvälisen Århusin sopimuksen velvoitteita, joiden mukaan kansalaisille kuuluu oikeus osallistua ympäristöään koskevaanpäätöksentekoon. Nämä puutteet esitetään viipymättä korjattavaksi
kaivoslakialoitteessa, jonka kansanedustaja Heidi Hautala ym. jättivät keväällä.

- Ministeriö on itse ilmoittanut helmikuussa (16.2.), että se tulee kuulemaan asianomaisia tavanomaista laajemmin, koska kyseessä on radioaktiivisenuraanimalmin etsintä. Ministeriön on nyt lunastettava lupauksensa. Lausuntojen käsittelemättä jättäminen massamitassa vain vaikeuttaisi "voimainponnistusta", jonka eteen ministeriö katsoo joutuneensa, kun lausunnot ovat tulvineet ministeriöön. Ministeri Pekkarisen toimintaa seurataan nyt erittäin tarkkaan, mistä on osoituksena myös uraanikaivoshankkeita Itä-Uudellamaalla vastustavan kansalaisliikkeen korttikampanja "Älä mokaa, Mauri!", Heidi Hautala toteaa.

- Jos ministeriö hyväksyy lausunnonantajiksi vain kuntia, ympäristökeskuksia ja maanomistajia, voivat kansalaisjärjestöt, joilla on toimintaa alueella, syystä vedota perustuslakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Kauppa- ja teollisuusministeriö ei tunnu ymmärtävän, miten laajaa tyrmistystä sen oma hidastelu kaivoslain kokonaisuudistuksessa on aiheuttanut. Parasta olisi, että kaivoslain uudistus saataisiin pikavauhtia eduskuntaan. Aikaahan on ollut vuodesta 1999, Hautala sanoo.
Jaa sivu: