— Risto Kankaanpää

Vammaisille taattava itsenäinen elämä

Erkki Pulliaisen kuvaKansanedustaja Erkki Pulliaisen ryhmäpuheenvuoro vammaispolitiikasta

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä hyvän vammaispolitiikan lähtökohta on ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Vammaispolitiikan tavoite on vammaisen itsenäinen elämä, arki, jossa ihminen tekee itse omat päätöksensä.

Asiakasmaksulaki tulee yhdistää lainsäädäntöhankkeeseen. Asiakasmaksujen uudistuksen vaikutus kehitysvammaisten elämään riippuu, siitä otetaankokehitysvammalain mukaan järjestettävät palvelut kattavasti uuteen lakiin.Mikäli palvelut jäävät sosiaalihuoltolakiin tai muihin yleislakeihin, maksuttomuus saattaa hävitä, Pulliainen huomauttaa.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita saavat lähinnä vain vaikeavammaiset, kun taas kehitysvammalain mukaisiin palveluihin ovat oikeutettuja kaikkikehitysvammaiset vamman vaikeusasteesta riippumatta. Tämä saattaa johtaakehitysvammaisten aseman olennaiseen heikkenemiseen, Pulliainen varoittaa.

Jotta yksilön oikeusturva ja yhdenvertainen kohtelu voidaan taata, kuntien edellytyksiä järjestää palveluita tulee parantaa valtion suoraa vammaispalveluiden rahoitusta lisäämällä. Valtion rahoituksella voidaan ennaltaehkäistä myös hyvinvoinnin alueellista eriytymistä.

ihreän eduskuntaryhmän mukaan vaikeavammaisella ihmisellä pitää ehdottomasti olla subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen avustajaan, Pulliainen päättää.

he kokonaisuudessaan osoitteessa www.eduskunta.fi/vihreaeduskuntaryhma/puheet

Jaa sivu: