— Risto Kankaanpää

Vihreä eduskuntaryhmä tukee vankilavirkailijoiden lakkoa

Tuija Braxin kuvaHyvä vankeinhoito edistää koko yhteiskunnan turvallisuutta

Vihreä eduskuntaryhmä tukee tänään pidettyä vankilavirkailijoiden työnseisausta. Vihreiden mielestä hallituksen tähänastinen politiikka ja varsinkin ns. tuottavuusohjelmaksi kutsuttu henkilöstön vähentämisohjelma uhkaavat mahdollisuuksia hoitaa vankeinhoitoa lain edellyttämällä tavalla. Ensi syksynä tulee voimaan uusi vankeuslaki, joka tuo lisää työtehtäviä vankilavirkailijoille ja siksikin vankilavirkailijoiden määrää pitäisi lisätä eikä vähentää.

- Tällä vaalikaudella ei hallitus ole ottanut tarpeeksi vakavasti vankiloiden tilanahtautta, lisääntynyttä vankien määrää ja tilannetta, joka on epäinhimillinen niin vankien kuin vankilavirkailijoiden kannalta. Eduskunnan lakivaliokunta on koko vaalikauden ajan esittänyt huolensa asiasta yksimielisesti, mutta hallitus on tietoisesti jatkanut vastuutonta politiikkaansa, sanoo kansanedustaja Tuija Brax.

Huono vankeinhoito lisää yhteiskunnan vaarallisuutta kahta tietä. Huonolla vankeinhoidolla ei onnistuta katkaisemaan rikoskierrettä, vaan päinvastoin huono vankila on rikollisuuden korkeakoulu, jossa järjestäytynyt rikollisuus värvää uusia alaisia ja jossa mm. huumeet ovat osa vankilan arkea. Huono vankeinhoito ja laiminlyöty saattaminen vapauteen johtavat monella tapaa syrjäytymisen lisääntymiseen ja sitä kautta lisäävät näköalattomuudesta ja osattomuudesta kumpuavaa taparikollisuutta. Huono vankeinhoito ei katkaise päihdekierrettä, vaan päinvastoin lisää päihdeongelmaisten määrää.

Vihreä eduskuntaryhmä muistuttaa, että hyvä vankeinhoito edistää koko yhteiskunnan turvallisuutta. Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa ontodistettu, että vankilassa voidaan tehdä merkittäviä asioita rikoskierteen katkaisemiseksi ja päihteiden käytön lopettamiseksi, jos tähän työhön onriittävästi osaavaa henkilökuntaa.

- Jopa niinkin hirvittävää rikollisuutta kuin seksuaalirikollisuutta voidaan oikeilla hoito-ohjelmilla ennaltaehkäistä. Suomessakin on erittäin hyviäkokemuksia Kuopion vankilan ns. Stop-ohjelmasta. Hallituksen vastuuttoman politiikan vuoksi tätä ohjelmaa kuten monia muitakaan tehokkaita rikoskierteen katkaisuohjelmia ei Suomessa ole varaa tehdä riittävästi, Brax sanoo.

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä Vanhasen hallituksen säästöt lisäävät kansalaisten turvattomuutta, sillä vankilasta vapautuu aivan liikaa ihmisiä, joiden mielenterveys- ja päihdeongelmia ei ole hoidettu ja joiden taipumukselle käyttää väkivaltaa ei ole tehty mitään. Tämä ei ole viisasta säästöä, vaan vastuutonta yhteiskunnan turvattomuuden lisäämistä.
Jaa sivu: