— Risto Kankaanpää

Avoin kirje pääministerille ja valtioneuvoston jäsenille

Vihreä eduskuntaryhmä on lähettänyt valtioneuvoston jäsenille; pääministeri Matti Vanhaselle, valtiovarainministeri Eero Heinäluomalle, sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haataiselle, peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle, opetusministeri Antti Kalliomäelle, kultuuriministeri Tanja Saarelalle, työministeri Tarja Filatoville, ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille ja toiselle valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroosille avoimen kirjeen lapsiperheiden eriarvoistumisesta.

Vihreä eduskuntaryhmä on huolissaan lasten luokkayhteiskunnan syntymisestä ja toivoo elokuun budjettiriihessä toimia lasten eriarvoisuuskehityksen pysäyttämiseksi. Mikäli hallitus ei ryhdy toimenpiteisiin asiassa tarjoaa Vihreä eduskuntaryhmä välikysymystä aiheesta muille eduskuntaryhmille.

Arvoisa pääministeri / valtioneuvoston jäsen,


Vihreä eduskuntaryhmä on viimeisen vuoden aikana huolestunut entistä enemmän lapsiperheiden eriarvoistumisesta. Kehityssuunta oli nähtävillä jo viime vaalien alla, ja silloin lapsiperheiden tilanteesta keskusteltiin paljon. Hallitus otti tämän keskustelun huomioon ja korotti joitakin perhe-etuuksia.

Olemme käyneet läpi tuoreita tutkimuksia, ja niiden viesti on selvä. Lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt, ja Stakesin mallien mukaan nykytoimenpiteillä eriarvoistuminen jatkuu. Vihreä eduskuntaryhmä ei hyväksy eriarvoistumista, ja siksi olemme laatineet listan vaatimuksia ja toimenpide-ehdotuksia, joilla kehitykseen voidaan puuttua. Vaatimuksemme koskevat tulonsiirtoja, työelämää, lapsiperheiden palveluita ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilannetta.

Jos haluamme pysäyttää lapsiperheiden eriarvoistumisen, köyhien lapsiperheiden keskeisiä tulonsiirtoja on korotettava ja lapsiperheiden vanhempien työmarkkinatilannetta on parannettava uusilla toimilla. Erityisesti vähimmäisetuuksien tasoa on nostettava, koska ne ovat jääneet pahasti jälkeen.

Kokonaisuudessa vaikuttaa myös palveluiden heikentyminen. Kouluterveydenhuoltajien, neuvolapalveluiden ja kotipalvelun riittämättömyys aiheuttaa raskaita kustannuksia, niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin tarkastellen. Varhaiseen puuttumiseen ja lapsiperheiden tukemiseen on panostettava huomattavasti nykyistä enemmän, jotta ideaali lasten
yhdenvertaisista mahdollisuuksista toteutuisi.

Lastensuojelulain uudistamiseen ja lasten- ja nuortenpsykiatrian hoitojonojen purkamiseen on ryhdyttävä kiireellisesti. Jotta väkivalta- ja päihdeongelmat eivät periytyisi, ongelmien kanssa kamppailevia perheitä on alettava hoitamaan nykyistä kokonaisvaltaisemmin.

Toivomme hallitukselta yhteistyötä lasten luokkayhteiskunnaksikin kutsutun ilmiön purkamisessa. Aihe on tärkeä, ja uusien ratkaisujen löytyminen edellyttää poliittista tahtoa ja kompromissihalua. Toisaalta hallituksella on kaikki mahdollisuudet toimia tässä asiassa elokuun 2006 budjettiriihessä. Mikäli hallitus ei ryhdy asiassa toimenpiteisiin, Vihreä eduskuntaryhmä tarjoaa muille eduskuntaryhmille syksyllä välikysymystä aiheesta. Näin saamme ratkaisuvaihtoehdot yhteiseen keskusteluun.

Vihreän eduskuntaryhmän toimenpidevaatimukset internetissä:
http://www.eduskunta.fi/vihreaeduskuntaryhma/

Jaa sivu: