— Risto Kankaanpää

Keskustan otettava vastuu kuntauudistuksen hyytymisestä

Tarja Cronbergin kuva

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen on vahvistettava demokratiaa ja yksinkertaistettava hallintoa

Vihreän liiton puheenjohtaja Tarja Cronberg ei usko, että juhannuksen jälkeen kuntauudistuksesta päästään sopuun:

- Näyttää siltä, että keskusta käy tässä nyt omaa poliittista peliään, jossa se äänestäjien menettämisen pelossa vastustaa uudistuksia, jotka näyttäisivät sen kannalta huonolta. Toisaalta keskusta ei ole vienyt eteenpäin omaa aluekuntamalliaan, joka myös koki poliittista vastustusta. Vihreiden selkeä tavoite on maakuntahallinnon demokratisointi: tällä hetkellä aluetasolla toimivia erilaisia kuntayhtymiä olisi pitänyt yhdistää. Tämä olisi kansalaistenkin kannalta ollut toivottava kehitys.

Cronbergin mielestä keskustan esittämät palvelupiirit väliaikaisina ratkaisuina eivät vahvista demokratiaa, mutta eivät myöskään paranna kuntien taloutta. Vihreä liitto kannattaa kuntien yhdistämistä silloin kun se on toiminnallisesti järkevää. Pakkoliitosten sijasta kuntaliitoksia pitäisi vauhdittaa taloudellisilla kannustimilla:

- Kuntien valtionosuuksia maksettaessa on otettava huomioon, että palvelujen järjestäminen on kalliimpaa harvaan asutuilla alueilla, siksi valtionosuudet on korvattava yhtäläisesti siitä riippumatta minkä kokoiseen kuntaan ko. haja-asutusalue kuuluu. Toinen tärkeä asia on, että kuntaliitosten johdosta ei saisi käydä niin, että kuntaliitos pienentää kuntien valtionosuuksia. Kolmanneksi verouudistuksen lähtökohtana on oltava palkka- ja pääomatulojen yhdenvertainen kohtelu. Osa pääomaveron tuotosta on ohjattava kunnille, koska kunnan asukkaat käyttävät kunnallisia palveluja riippumatta siitä, ovatko he yrittäjiä, sijoittajia vai palkansaajia.

Vihreiden mielestä osa nykyisten kuntien tehtävistä kuten yleiskaavoitus, joukkoliikenne, toisen asteen koulutus ja sairaanhoitopiirien tehtävät pitäisi siirtää maakunnalle, jolle valittaisiin kunnallisvaalien yhteydessä maakuntavaltuusto. Tätä sosiaalidemokraatit ovat vastustaneet sillä perusteella, että syntyisi uusi hallinnollinen taso kunnan ja valtion väliin. Näin ei tietenkään ole, koska tämä taso on jo olemassa erilaisten kuntayhtymien muodossa.

Cronberg pelkää, että hallinnon yksinkertaistamisen sijaan Paras-hanke ja puitelaki ovat viemässä hallintoa entistä monimutkaisemmaksi.

- Pelkään, että nyt on vaarassa etenkin demokratian toteutuminen ja päättäjien vastuu hämärtyy. Lisättäessä kuntien yhteistoimintaa on vallan säilyttävä vaaleilla valituilla päättäjillä. Esimerkiksi kuntayhtymät ja muu kuntien yhteistyö muodostavat jo nyt hallinnon epävirallisen kolmannen tason, joka ei ole oikein kenenkään hanskassa.

Vihreän liiton linjaukset kuntauudistukseen:
http://www.vihrealiitto.fi/puitelakilinjaus

Jaa sivu: