— Risto Kankaanpää

Lasten luokkayhteiskunta on purettava

Vuonna 1990 Suomessa oli köyhiä lapsiperheitä 28 000 ja niissä asui 50 000 lasta. Vuonna 2003 köyhiä lapsiperheitä oli 63 000 ja näissä asuvia lapsia oli jo 131 000. Erityisesti yksinhuoltajien köyhyysriski on kasvanut. Vihreä eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä lasten luokkayhteiskuntaa, sitä, että osa lapsista on tuomittu köyhyyteen syntymästään lähtien.

Samaan aikaan kun suurin osa lapsiperheistä nauttii myönteisestä taloudellisesta kehityksestä, tulokehitys on ollut heikko yksinhuoltajaperheissä, suurissa lapsiperheissä sekä alle kolmivuotiaiden lasten perheissä. Eriarvoistumista selittävät sekä työmarkkinatilanne että vähimmäisetuuksien tason jälkeenjääneisyys.

Lasten huono-osaisuuden lisääntyminen näkyy lastensuojelun arjessa. Vuodesta 1995 vuoteen 2004 avohuollon piirissä olevien lasten määrä kaksinkertaistui. Samassa ajassa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä kasvoi 50 prosenttia. Yksinomaan vuosina 2003-2004 laitoshuollossa olevien lasten määrä kasvoi viidellä sadalla. Lasten luokkayhteiskunnalla on kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille äärimmäisen raskaat ja pitkälle ulottuvat seuraukseet. Väkivaltaisuus ja väkivallan uhriksi joutuminen saattavat periytyä. Turvattomasta lapsesta ei helposti kasva onnellista aikuista.

Mikäli hallitus ei ryhdy asiassa toimenpiteisiin Vihreä eduskuntaryhmä tarjoaa muille eduskuntaryhmille syksyllä välikysymystä lasten luokkayhteiskunnan purkamisesta. eriarvoistumiskehityksen estämisen täytyy olla seuraavan hallituksen asialistalla. Tärkeimmät vaatimukset ovat:

  1. Köyhien lapsiperheiden keskeisiä tulonsiirtoja on korotettava
  2. Lapsiperheiden vanhempien työmarkkinatilannetta on parannettava
  3. Lapsiperheiden palveluiden taso on turvattava
  4. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten tilanteeseen on puututtava erityistoimin

Kansanedustajat Tuija Brax ja Anni Sinnemäki esittelivät vihreiden toimenpidevaatimuksia lasten luokkayhteiskunnan torjumiseksi tiedotustilaisuudessa tänään eduskunnassa.

Vihreän eduskuntaryhmän toimenpidevaatimukset lapsiperheiden köyhyyden torjumiseksi internetissä: http://www.eduskunta.fi/vihreaeduskuntaryhma/

Jaa sivu: