— Risto Kankaanpää

Uskontoihin on suhtauduttava tasapuolisesti

Vihreän liiton hallitus:

Vihreä liitto haluaa rakentaa monikulttuurista Suomea

Vihreä liitto kannattaa uskonnonvapauslain tuomaa myönteistä uskonnonvapautta ja haluaa käydä siitä syvempää keskustelua Suomen muuttuessa yhä monikulttuurisemmaksi. Suomessa jokaisen pitää saada harjoittaa uskontoaan oman vakaumuksensa mukaisesti.

On tärkeää, että uskontoja ja maailmankatsomuksia kohdellaan tasavertaisesti ja myös omaa kultturitaustaa ymmärtäen.

Vihreän liiton puoluekokouksessa toukokuun lopussa periaateohjelmaan kirjattiin, että monikulttuurisessa yhteiskunnassa valtion tulee kohdella kaikkia uskonnollisia yhteisöjä tasaveroisesti ja että valtion erityissuhde kahteen uskonnolliseen yhdyskuntaan on lopetettava. Uskontojen tasavertainen kohtelu on selkeä ja hyvä periaate, johon pitää pyrkiä. Ketään ei pidä syrjiä uskonnollisen suuntautumisen perusteella.

Mediassa tämä kirjaus välittyi kantana "eroon kirkosta" tai kirkon vastaisena kannanottona. Tästä ei kuitenkaan ole kyse ja Vihreän liiton hallitus haluaa korjata tämän väärän tulkinnan.

Uskonnon, kirkon ja valtion suhde ei ole pelkästään vihreissä käytävää keskustelua, vaan se on laajemman yhteiskunnallisen keskustelun paikka. Kirkon ja valtion suhdetta täytyy arvioida vuoropuhelussa uskontokuntien kanssa.

Jaa sivu: