— Sini Terävä

Cronberg ja Sinnemäki: Budjetti vain vaalidopingia

Tarja CronbergAnni SinnemäkiVihreän liiton puheenjohtaja Tarja Cronberg ja varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki valtion vuoden 2007 talousarvioesityksestä:

BUDJETTIESITYS ON KUNNONKOHOTUKSEN SIJAAN VAALIDOPINGIA

Valtiovarainministeri Heinäluoma on luonnehtinut vuoden 2007 budjettia "kunnonkohotusbudjetiksi". Kunnonkohotus on kuitenkin hetkellistä. Kaikki rakenteellisesti kiireelliset muutokset jäävät tekemättä. Kuntien tuloja lisätään, mutta välttämättömät rakenteelliset muutokset hautautuivat puitelakiin. Työllisyyspaketti tehostaa työnvälityksen toimivuutta, mikä kuitenkin peittää alleen hallituksen aluepolitiikan täydellisen epäonnistumisen. Hallitus lisää joukkoliikenteen määrärahoja, mutta säilyvätkö Pohjois- ja Itä-Suomen yöjunat?

"Kunnonkohotuksen sijaan budjettiesitys on lähinnä vaalidopingia. Esimerkiksi hallituksen lupailemat lisäpanostukset bioenergiaan ovat unohtuneet täysin. Juuri nyt kaivattaisiin kipeästi positiivista viestiä lisäpanostuksista biopolttoaineisiin, pellettilämmitykseen ja tuulivoiman lisärakentamiseen. Hallituksen passiivisuus on johtamassa siihen, että Suomessa teknologinen kehitys on pysähtymässä tällä ehkä maailman tärkeimmällä innovaatioareenalla", toteaa Vihreän liiton puheenjohtaja Tarja Cronberg.

Hallitus lisää kehitysyhteistyörahoja, muttei riittävästi edes omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Kriisinhallintamenoja nostetaan 119 miljoonaan euroon, mutta siviilikriisinhallinnan osuus on vain 14 miljoonaa euroa.

Hallitus panostaa perhevapaauudistukseen ja korottaa vanhempainpäivärahoja, mutta vanhemmuuden kustannukset kasautuvat edelleen äitien työnantajille. Samalla vahvistetaan nuorten naisten syrjäytymistä työelämästä.

Vihreä eduskuntaryhmä esitti hallitukselle kesäkuussa vaatimuksensa lapsiperheiden aseman parantamiseksi. "Valtionvaltiovarainministeriön budjettiehdotus ei yllättäen sisältänyt mitään yksinhuoltajaperheitä ajatellen. On välttämätöntä, että hallitus palaa budjettiriihessä yksinhuoltajaperheiden asemaan. Elatustuen korottaminen olisi hyvä keino parantaa yhden vanhemman perheissä elävien lasten asemaa", suomii Vihreän liiton varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Lisätietoja:

Tarja Cronberg, puh. 050 5113 009
Anni Sinnemäki, puh. 050 5113 166

Jaa sivu: