— Sini Terävä

Oikeudenmukaiset työmarkkinat vaativat perustuloa

Vihreän liiton puheenjohtaja Tarja Cronberg ja varapuheenjohtaja Ville Niinistö vastaavat pääministeri Vanhaselle:

Perustulo tarpeen oikeudenmukaisten työmarkkinoiden pohjaksi

- Työelämän lisääntyvää epävarmuutta ei ratkaista halveksumalla ongelmien esittäjiä

Vihreän liiton puheenjohtaja Tarja Cronberg ja varapuheenjohtaja Ville Niinistö kummastelevat pääministeri Vanhasen Nuorisotutkimuskeskuksen julkaisussa esittämää kannanottoa perustuloa vastaan. Vanhanen näkee nuorten aktivistien vaatiman kansalaispalkan perustulona niille, joita kiinnostaa työntekoa enemmän "kansalaistoiminta tai bilettely". Cronbergin ja Niinistön mielestä lausunto osoittaa paitsi puutteellista perehtymistä perustulon eri malleihin myös ylimielisyyttä nuorten huolten taustalla olevaan todelliseen ongelmaan:  pätkätöiden tuomaan lisääntyvään epävarmuuteen ja turvattomuuteen.

- Yhä suurempi osa suomalaisista on nykyisillä työmarkkinoilla väliinputoajia, joille ei löydy pysyvää sijaa. Kysymys ei ole vain muutamista nuorista "bilettäjistä", vaan laajemmasta ilmiöstä. Pätkätyöllisiä löytyy nykyään kaikista ikäryhmistä, ja monissa ammateissa pätkätyöt alkaa olla normi. Kulttuurialalla epävarmuus kantaa läpi työuran, esimerkiksi kirjailijoiden keskimääräinen vuosiansio on noin 2 000 euroa vuodessa. Kotiäidit ja vapaaehtoistyöntekijät tekevät työtä, josta ei saa mitään palkkaa. Lisäksi sosiaaliturvan hallintoviidakko ei ole enää kenenkään hallinnassa. Sen piiriin joutuminen aiheuttaa monille nöyryytystä ja ulkopuolisuuden tunnetta. Politiikkojen on esitettävä ongelmaan rohkeita ratkaisuja, ja siksi vihreät ajavat perustuloa, Tarja Cronberg sanoo.

Vihreiden mielestä perustulo tukisi yritteliään ja luovan, kulttuuriin ja palveluihin panostavan, talouden syntymistä. Myös nykyään tekemätön työ tulisi kannattavaksi. Globaalissa kilpailussa Suomi on menestynyt panostamalla viisaasti korkeaan osaamiseen, mutta tällaisia työpaikkoja ei riitä kaikille. Liian moni työ on tämän kilpailun takia nykyään taloudellisesti kannattamatonta. Vihreät ajavat perustuloa oikeudenmukaisten työmarkkinoiden pohjaksi. Se olisi myös panostus luovaan talouteen ja vähentäisi turhautumista niin työvoimaviranomaisten kuin heidän asiakkaidensa keskuudessa.

- Perustulo on myös kansantaloudellisesti mielekäs, koska se vähentää rakenteellista työttömyyttä ja syrjäytymistä. Työn kannattavuuden parantuminen lisää tarjolla olevan työn määrää ja kirjoa. Perustulo itsessään ei riitä pysyvään toimeentuloon, joten työn vieroksujia se ei suosi. Sen sijaan perustulo kannustaa ihmisiä yritteliäisyyteen, luo turvallisuutta ja antaa vapautta itselleen mielekkäiden lisäansioiden hankkimiseen. Nykytilanteessa on mahdotonta yhdistää työtä ja sosiaaliturvaa. Perustulo antaisi myös pitkäaikaistyöttömille ja tuloloukkujen takia työstä syrjäytyneille uuden mahdollisuuden, Ville Niinistö sanoo.

-Suomalaiset haluavat tehdä työtä. Tämä on myös vihreiden perustuloratkaisujen lähtökohta. Pääministeri Vanhasen käsitys siitä, että perustulo loisi bilettäjien ja kansalaisaktivistien yhteiskunnan ei todellakaan vastaa suomalaista todellisuutta, painottavat Cronberg ja Niinistö.   

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tarja Cronberg, 050 511 3009
Varapuheenjohtaja Ville Niinistö, 041 465 7595

Jaa sivu: