— Sarianne Karikko

Osmo Soininvaara 28.6. kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeesta

"Jos edessä on kari, joka voidaan kiertää oikealta tai vasemmalta, on huono kompromissi ajaa keskeltä."

Olen pettynyt Paras-hankkeen lopputulokseen, mutta suosittelen kuitenkin puolueelleni ehdotetun puitelain hyväksymistä. Parempaankaan ei näissä oloissa päästy.

Hahmoteltu puitelaki ei riitä vastaukseksi niihin vakaviin ongelmiin, joiden vuoksi projekti käynnistettiin. Konkreettista on oikeastaan vain, että terveyskeskuksen minimiväestöpohja on 20 000 asukasta. Muutoin laki lähinnä vain käynnistää neuvotteluja kuntien välillä. Valtiolla ei ole keinoja puuttua asiaan, jos neuvottelut eivät johda kelvolliseen lopputulokseen.

Hanke on keskittynyt liian yksipuolisesti palveluihin. Liian vähälle huomiolle jäi projektin alussa painotettu kaupunkien toiminnallinen eheytys. Kaupunkiseutujen hajautuminen moneen keskenään kiistelevään kuntaan toimii kestävän kehityksen periaatteiden vastaisesti johtaessaan yhdyskuntarakenteen hajautumiseen, nostaa asumisen ja liikenteen kustannuksia, nostaa asumisen ja liikenteen kustannuksia, vaikeuttaa elinkeinopolitiikkaa ja voi johtaa sosiaaliseen epätasapainoon kuntien välillä.

Kun laki ei myöskään velvoita yhteistoimintaan palvelujen tuottamiseksi, vaarana on, että pienten ja syrjäisten kuntien asukkaat jäävät vaille kunnollisia palveluja.

Laki ei turvaa hyvää lopputuloista, mutta ei myöskään estä sitä. Vastuu on nyt kunnilla. Toivon vilpittömästi, että edessä olevat kuntien väliset neuvottelut johtavat kunnolliseen lopputulokseen sekä yhteistoiminnassa palvelujen tuottamiskesi että kaupunkiseutujen eheyttämiseksi.

Jos osoittautuu, etteivät kuntien väliset neuvottelut tuota tulosta, valtiovallan on puututtava asiaan ensi vaalikaudella.


Lisätietoja: Osmo Soininvaara 050-5113021

Jaa sivu: