— Risto Kankaanpää

Budjettiriihen köyhyyspaketista parannusta yksinhuoltajien asemaan

Vihreä eduskuntaryhmä kantaa vakavaa huolta lasten eriarvoistumiskehityksestä. Lapsiperheet jatkavat köyhtymistä ja lasten huono-osaisuus lisääntyy edelleen. Erityisen vaikea tilanne on perheissä, joissa on vain yksi huoltaja. Vihreät vaativat hallituksen budjettiriihen päätettäväksi tuotavaan köyhyyspakettiin parannuksia yksinhuoltajien asemaan. Vihreät edellyttävät, että hallitus korottaa lapsilisiä sekä elatustukea. Jos korotuksia ei tule, tekevät Vihreät syksyllä välikysymyksen lasten eriarvoistumisesta.

Vuoden 2007 talousarvioesitys ei toistaiseksi sisällä määrärahaesityksiä, joiden tavoitteena olisi lasten eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen. Toiveet esimerkiksi yksinhuoltajaperheiden aseman parantamisesta jäävät siten budjettiriiheen tulossa olevan köyhyyspaketin varaan.

- Hallituksen budjettiriiheen on tulossa köyhyyspaketti, jonka lopullista summaa ei ole kerrottu julkisuudessa. Edellytämme, että se sisältää merkittäviä lisäsatsauksia yksinhuoltajien aseman parantamiseen. Mikäli budjettiriihi ei tuo merkittävää ja välttämätöntä parannusta köyhimpien lasten asemaan, tulemme syksyllä esittämään välikysymystä, sanoo kansanedustaja, Vihreän liiton varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Vihreä eduskuntaryhmä esitti kesäkuussa toimenpideohjelman, jolla lasten eriarvoistumiskehitys kokonaisuudessaan saataisiin pysäytettyä. Ohjelman keinovalikko on monipuolinen ja se sisältää listan vaatimuksia ja toimenpide-ehdotuksia. Vihreiden toimenpideohjelman merkittävimmät kustannusvaikutukset syntyvät seuraavista vaatimuksista:

  • Lapsilisiä olisi korotettava 10 eurolla perheen toisesta lapsesta alkaen. Tämän kustannusvaikutus olisi noin 55 miljoonaa euroa.

  • Elatustuki olisi korotettava nykyisestä 118,15 eurosta /kk 140 euroon /kk. Tämän kustannusvaikutus olisi 30 miljoonaa euroa.

  • Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäistaso olisi korotettava työmarkkinatuen tasolle. Tämän kustannusvaikutus olisi noin 40 miljoonaa euroa.


- Paradoksaalista kyllä, mutta sosiaalidemokraattien jo vuosia hallitsemasta Suomesta on tullut eräänlainen lasten luokkayhteiskunta, jossa lasten eriarvoistuminen nykymenolla vain jatkuu. Eriarvoistumista selittävät sekä työmarkkinatilanne että vähimmäisetuuksien tason jälkeenjääneisyys. Erityisen vaikea tilanne on yksinhuoltajaperheissä, suurissa lapsiperheissä sekä alle kolmevuotiaiden lasten perheissä, korostaa kansanedustaja, lakivaliokunnan puheenjohtaja Tuija Brax.

Jaa sivu: