— Risto Kankaanpää

Asevelvollisuus vastaamaan todellisia turvallisuusuhkia

Turvallisuuspoliittisen selonteon käsittelyyn ei tuotu selvitystä yleisestä asevelvollisuudesta. Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg ei ymmärrä perusteluita, minkä vuoksi ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan Liisa Jaakonsaaren ehdotus selvittää yleisen asevelvollisuuden tarpeellisuus on tyrmätty SDP:n puheenjohtajan ja Jaakonsaaren puoluetoverin Eero Heinäluoman taholta. Heinäluoma perustelee yleistä asevelvollisuutta kustannustehokkuudella. Samaan sarjaan on liittynyt myös suuren valiokunnan puheenjohtaja Jari Vilén, joka haluaa lisätä puolustusmäärärahoja kallistuvan aseteknologian vuoksi ja puolustaa asevelvollisuusarmeijaa myös kustannussyistä.

- Oleellinen kysymys ei ole onko asevelvollisuus halpa ratkaisu. Oleellinen kysymys on, turvaako järjestelmä meidät niitä uhkia vastaan, jotka tänään ja tulevaisuudessa ovat näköpiirissä. Tosin kustannuksistakin voidaan olla eri mieltä, varsinkin jos arvioidaan yhteiskunnallinen hyöty, joka  jää saamatta kun nuoret miehet ja naiset harjoittelevat aseiden käyttöä sen sijaan että he opiskelisivat, toteaa Cronberg, joka on puolustusvaliokunnan jäsen.

Vihreät eivät kannata asevelvollisuudesta luopumista, mutta katsovat että yleinen asevelvollisuus voidaan Saksan ja Ruotsin tapaan korvata valikoivalla asevelvollisuudella – ei palkka-armeijalla. Tällöin huomattavasti pienempi osa ikäluokasta, suorittaisi asepalveluksen ja palveluksen sisältöä muutettaisiin todellisia turvallisuusuhkia vastaavaksi. Suomen kaltainen 80 prosenttia ikäluokasta kattava yleinen asevelvollisuus on EU-maista ainoastaan Kreikassa ja Kyproksella.

Siirtyminen valikoivaan asepalvelukseen ei vähennä maanpuolustustahtoa kuten perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini väittää:

- Maanpuolustustahto on korkea kaikissa Pohjoismaissa, vaikka Suomea lukuun ottamatta näissä maissa on siirrytty valikoivaan asepalvelukseen.

Vihreät tukevat Jaakonsaaren ehdotusta. Yleisestä asevelvollisuudesta on keskusteltava avoimesti ja monipuolisesti ja sen tarpeellisuus on perusteellisesti selvitettävä. Cronberg haluaa selventää virheellisen käsityksen, jota Heinäluoma viljelee:

- Päinvastoin kuin Heinäluoma esittää ei yleisestä asevelvollisuudesta keskusteltu viime turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä. Yleinen asevelvollisuus todettiin selonteon itsestään selväksi lähtökohdaksi. Puolustusministeriö oli tosin tilannut asevelvollisuutta käsittelevän tutkimuksen, mutta sitä ei haluttu julkistaa eduskunnan selontekokäsittelyn aikaan. Se julkistettiin vasta kun selonteko oli eduskunnassa hyväksytty.

Jaa sivu: