— Risto Kankaanpää

Kaskealan ehdotus oikeansuuntainen

Cronberg Tarja, pieni Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg pitää puolustusvoimain komentajan amiraali Juhani Kaskealan ehdotusta siviilipalveluksen lyhentämisestä tervetulleena:

- Minusta on erinomaista, että Kaskeala näkee siviilipalveluksen yhteiskunnan turvallisuuden vahvistamisena eikä rangaistuksena. On myös hyvä, että Kaskeala olisi valmis lyhentämään kuukaudella siviilipalvelusta. Toki ideaali tilanne olisi, että siviilipalvelus lyhennettäisiin vastaamaan keskimääräistä varusmiespalvelusaikaa, joka on kahdeksan kuukautta.

Myös Kaskealan toteama reservin supistaminen 100 000 noin 250 000 henkilöön saa Cronbergilta kannatusta:

- Tämä merkitsee sitä, että olemme siirtymässä Vihreiden esittämään valikoivaan asevelvollisuuteen, vaikka yleinen asevelvollisuus periaatteessa säilyisikin.

Cronberg toivoo, että keskustelu yleisen asevelvollisuuden kehittämisestä jatkuisi vilkkaana.

Jaa sivu: