— Risto Kankaanpää

Lähi-itään tehtävä uusi rauhansuunnitelma EU:n johdolla

Vihreän eduskuntaryhmä kannattaa Suomen osallistumista Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaoperaatioon Libanonissa. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että kaikki konfliktin osapuolet sitoutuvat rauhanprosessiin. Ryhmä korostaa, että Israelin ja Libanonin konfliktissa on kysymys laajemmasta, koko Lähi-idän aluetta koskevasta ongelmakentästä. Vihreä eduskuntaryhmä esittää, että kriisinhallintaoperaation lisäksi on tarpeen laatia uusi Lähi-idän rauhansuunnitelma ja että Euroopan unionin rooliin sopisi hyvin vetovastuun ottaminen uuden rauhan tiekartan tekemisestä.

- EU:n jäsenmaiden valmius sitoutua Libanonin rauhanturvaoperaatioon on yksi osoitus siitä, että unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on mennyt voimakkaasti eteenpäin ja vahvistanut EU:n painoarvoa. Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että Yhdysvaltojen, YK:n, EU:n ja Venäjän eli niin kutsutun kvartetin laatima Lähi-idän rauhansuunnitelma on vanhentunut ja se on laadittava uudelleen nykytilanne huomioiden. EU:n rooliin sopisi hyvin ottaa vetovastuu uudesta rauhan tiekartasta, jossa asetettaisiin kunnianhimoiset mutta realistiset tavoitteet Lähi-idän vakaudelle sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden toteutumiselle alueella, totesi kansanedustaja Johanna Sumuvuori vihreän eduskuntaryhmän puheenvuorossa.

Jaa sivu: