— Risto Kankaanpää

Päätöksentekijöiden vastuu hämärtyy

Cronberg Tarja, pieniMaakunta- tai seutukuntavaltuustot voisivat vastata palveluiden järjestämisestä.  Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg pelkää, että ensi viikolla eduskunnan käsittelyyn tuleva kunta- ja palvelurakenneuudistus tekee kuntien päätöksenteosta ja hallinnosta entistä monimutkaisempaa ja kuntalaisten kannalta vaikeaselkoisempaa. Kun lisätään kuntien yhteistoimintaa, on vastuun säilyttävä vaaleilla valituilla päättäjillä. Nyt on käymässä päinvastoin - päätöksentekijöiden vastuu hämärtyy:

- Näyttää siltä, että nyt toteutettavassa kuntauudistuksessa unohdetaan kokonaan suoran demokratian toteutuminen. Lakiesitys ei sano mitään lisääntyvän kuntayhteistyön päätöksenteosta. Miten kuntalaiset hahmottavat päätöksenteon, jos palveluita, liikenteen järjestämistä ja kaavoitusta järjestetään lisääntyvässä määrin esimerkiksi kaavailluissa kaupunkikeskuskunnissa, Cronberg kysyy.

Cronbergin mielestä yhteistyössä järjestettävät palvelut kuten sairaanhoitopiirien tehtävät, kaavoitus ja joukkoliikenteen järjestäminen pitäisi siirtää samaan tapaan kuin Kainuun hallintokokeilussa maakunnalle tai seutukunnalle, joille valittaisiin kunnallisvaalien yhteydessä maakuntavaltuusto. Myös alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen on ilmaissut Kainuun mallille tukensa:

- Maakuntavaltuustot toisivat selkeyttä hallintoon ja korostaisi päättäjien vastuuta. Toivon, että eduskunnan käsittelyssä juuri tästä päätöksenteosta ja kuntalaisten demokratian toteutumisesta keskustellaan vilkkaasti. Jo nyt kunnanvaltuustot ovat usein kumileimasimen asemassa ja niillä ei ole useinkaan todellista päätöksentekovaltaa asioihin. Mikä on kunnanvaltuustojen asema kuntauudistuksen jälkeen, Cronberg pohtii.

Cronbergin mielestä kuntakokoa tärkeämpää ovat toimivat palvelut. Kun yksiköt suurenevat ja erilaiset tilaaja-tuottaja-mallit yleistyvät tehokkuuden lisäämiseksi ja kustannusten säästämiseksi, käy niin että yksilön tarpeet ja inhimillisyys katoavat:

- Mitä kauemmas päätöksenteko menee, sitä vaikeampaa on etenkin moniongelmaisilla saada apua kunnallisista palveluista. Minusta ei pitäisi orjallisesti pitää kiinni 20 000 asukkaan kuntakoosta, vaan tässä on palveluiden järkevä järjestäminen etusijalla. Erityisen tärkeää on korostaa lähipalveluiden merkitystä. Suureneva kuntakoko ei siis saisi heikentää palvelujen saatavuutta eikä lisätä liikkumisen tarvetta.

Jaa sivu: