— Risto Kankaanpää

Täyttä kansaneläkettä saavien eläkettä nostettava

Pulliainen Erkki, pieni Kansanedustaja Erkki Pulliainen nosti eduskunnan välikysymyskeskustelussa pitämässään Vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa esiin tarpeen parantaa kaikkein köyhimpien eläkeläisten asemaa. Täyttä kansaneläkettä saavien köyhyysriski on muita eläkeläisiä suurempi. Kansaneläkejärjestelmällä turvataan työelämän ulkopuolelle jääneiden oikeudet omaan ja riippumattomaan eläketurvaan. Vaikka täyttä kansaneläkettä saavien osuus supistuu koko ajan, on heidän osuutensa kaikista eläkeläisistä kahdeksan prosenttia eli vajaat yhdeksänkymmentätuhatta eläkeläistä.

- Vihreän eduskuntaryhmän mielestä kaikkien täyden kansaneläkkeen varassa elävien kansaneläkettä tulee nostaa 40 eurolla 1.1.2007 lukien. Valtiontaloudelle tästä koituisi reilun 40 miljoonan euron lisälasku. Käytännössä ehdotuksemme tarkoittaa siirtymistä täydestä kansaneläkkeestä vähimmäiseläkkeeseen, joka koostuu kansaneläkkeestä ja työeläkkeestä, korosti kansanedustaja Erkki Pulliainen.

Kansaneläkkeen korottamisesta aiheutuvat menot katettaisiin Vihreiden mallissa harmaan ja mustan talouden tehostetusta valvonnasta saatavilla tuotoilla.

Puhe kokonaisuudessaan osoitteessa:
http://www.eduskunta.fi/vihreaeduskuntaryhma/puheet

Jaa sivu: