— Risto Kankaanpää

Vihreiltä välikysymys

Lapsiperheiden köyhyys kasvanut selvästi. Vihreä eduskuntaryhmä jättää välikysymyksen lapsiperheiden köyhyydestä, joka on talouskasvusta ja yhteiskunnan vaurastumisesta huolimatta moninkertaistunut: kun vuonna 1990 Suomessa oli 28 000 köyhää lapsiperhettä, oli vuonna 2003 määrä kasvanut 63 000:een.

Lapsiperheiden toimeentulo-ongelmat kytkeytyvät sekä työmarkkinatilanteeseen että perhepoliittisten etuuksien reaalitason heikkenemiseen. Nämä ovat ongelmia, joista hallitus ei näytä olevan huolissaan: perheen perustamisiässä olevilla 20 - 29-vuotiailla työllisyysaste on peräti 15 prosenttiyksikköä heikompi kuin ennen lamaa.

- Erityisesti heikosta työllisyystilanteesta ovat kärsineet yksinhuoltajat, joiden määrä on myös kasvanut muita lapsiperheitä voimakkaammin. Tämän lisäksi erityisesti nuoret naiset ovat pätkätöissä niin kauan kuin vanhemmuuden kustannuksia ei tasata kaikkien työnantajien kesken, huomauttaa välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg.

Myös lapsiperheiden saamat perhepoliittiset tulonsiirrot kotitaloutta kohden ovat laskeneet 10 prosenttia vuodesta 1990.

Vihreiden välikysymykseen yhtyy koko oppositio.

Välikysymys kokonaisuudessaan

Jaa sivu: