— Risto Kankaanpää

Lapsiperheiden köyhtymiskehitys katkaistava

Brax Tuija, pieni Köyhyydessä elävien lapsiperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Samaan aikaan kun suurimmalla osalla lapsiperheistä menee paremmin kuin koskaan menee kasvavalla vähemmistöllä lapsiperheistä entistä huonommin. Vihreä eduskuntaryhmä esitti vakavan huolensa lasten luokkayhteiskunnan synnystä viime keväänä. Sen jälkeen on julkaistu monta tutkimusta, joissa kehityksestä esitetään samansuuntaisia arvioita, totesi kansanedustaja, lakivaliokunnan puheenjohtaja Tuija Brax eduskunnassa käydyssä keskustelussa.

- Suomeen on jo syntynyt lasten luokkayhteiskunta, jossa lapsilla ja nuorilla ei enää ole yhtäläisiä mahdollisuuksia kasvaa ja käydä koulua, harrastaa tahi löytää paikkaansa työelämässä ja yhteiskunnassa, painottaa Brax.

Vihreät ovat vuodesta 2002 saakka esittäneet parannuksia kaikista heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden asemaan. Tämän vuoden vihreässä vaihtoehtobudjetissa tulee olemaan hallituksen politiikasta poikkeava lapsiperheitä, etenkin köyhimipiä lapsiperheitä suosiva peruslinja.

- Me esitämme mm. 97 euron korotusta työmarkkinatukeen, minimivanhempainpäivärahan korottamista tämän korotetun työmarkkinatuen tasolle, 22 euron korotusta yksinhuoltajan elatustukeen, 40 euron kuukausikorotusta opiskelijoiden opintotukeen sekä 200 miljoonan euron lisäystä kuntien
palvelutuotantoon.


Puhe kokonaisuudessaan:
http://www.eduskunta.fi/vihreaeduskuntaryhma/puheet/
Jaa sivu: