— Risto Kankaanpää

Vähimmäisturvaa uudistettava köyhimpien lapsiperheiden auttamiseksi

Cronberg Tarja, pieni Kansanedustaja, Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg korostaa lapsiperheiden taloudellista tilannetta koskevan välikysymyksen ensimmäisen allekirjoittajan puheenvuorossaan sitä, että suomalaisen hyvinvointivaltion suunta on muuttumassa tavalla, joka entisestään kurjistaa köyhimpiä lapsiperheitä. Työmarkkinoilla olevien ja sinne vasta pyrkivien väliset tuloerot kasvavat, mikä näkyy suhteellisen köyhyyden ja erityisesti lapsiköyhyyden kasvuna Suomessa. Nuorten aikuisten pääsy työmarkkinoille on heikentynyt ja työsuhteet ovat epävalaistuneet.

- Tilanteeseen puuttuminen edellyttää muutoksen tunnistamista ja tunnustamista. Meneillään oleva eriarvoistumiskehitys koskettaa jo niin suurta ihmisjoukkoa, että kysymys ei enää ole mistään marginaaliryhmää koskevasta ongelmasta, huomauttaa Cronberg.

Kun huonoon työllisyystilanteeseen yhdistyy alhainen perusturva, tarvitaan huomattavasti määrätietoisempia toimia lapsiperheiden tilanteen parantamiseksi kuin mitä hallitus on esittänyt.

- On ilmeistä, että palveluja korostava painotus perhepolitiikassa on epäonnistunut osittain siksi, että kunnat eivät ole pystyneet hoitamaan omaa vastuutaan palvelujen saatavuuden ja laadun turvaamisessa siinä määrin kuin on ollut lainsäätäjän tarkoitus. Tähän pulmaan ratkaisuna ehdottavat Stakesin tutkijat hoitotakuun kaltaisen sosiaalitakuun käyttöön ottamista
sosiaalipuolella. Sosiaalitakuulla varmistettaisiin lastensuojelun, päihdepalvelujen, toimeentulotuen ja asunnottomuuden kaltaisten palvelujen laatu ja saatavuus kohtuullisessa ajassa. On myös ilmiselvää, että vähimmäisturvaa on uudistettava ja perhepoliittisten tulonsiirtojen tasoa nostettava.

Puhe kokonaisuudessaan:
http://www.eduskunta.fi/vihreaeduskuntaryhma/puheet/


Jaa sivu: