— Jaana Reijonaho

Vihreiden vaihtoehtobudjetti tähtää köyhyyden vähentämiseen

Sinnemäki Anni, pieniSumuvuori Johanna, pieni Kansanedustajat Anni Sinnemäki ja Johanna Sumuvuori esittelivät tänään eduskunnassa Vihreiden vaihtoehtobudjetin "Vihreitä vaihtoehtoja valtion talousarvioon 2007".

Vihreän vaihtoehtobudjetin kolme painopistettä ovat köyhyyden vähentäminen, kulttuurin tukeminen ja ilmastonmuutoksen torjunta. Vaihtoehtobudjetin menot katetaan muun muassa nostamalla alkoholi- ja tupakkaveroja, laittamalla energiayhtiöiden päästökaupasta saamat windfall-voitot verolle ja vähentämällä harmaata taloutta. Vihreä vaihtoehtobudjetti on tulojen ja menojen suhteen tasapainossa, aivan kuten aiempina oppositiovuosina tehdyt vaihtoehtobudjetit ovat olleet.

Vihreät pitävät huolestuttavana hallituksen kyvyttömyyttä hillitä suomalaisten eriarvoistumisen kasvua:

- Köyhyyden ja eriarvoistumisen kasvuun on puututtava jo tällä hallituskaudella. Vaihtoehtobudjetissa esitämme kiireellisimpien minimietuuksien, kuten työmarkkinatuen, vähimmäisvanhempain-päivärahojen sekä opintotuen merkittävää korottamista painottaa valtiovarainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Anni Sinnemäki.

- Minimietuuksien sekä kuntien palvelutuotannon turvaamisen kustannusvaikutus vaihtoehtobudjetissamme on 455 miljoona euroa. Suuruusluokaltaan tämä on samaa tasoa kuin ruoan arvonlisäveron alentaminen. Vihreiden esityksen vaikutus pienituloisten tuloihin on merkittävästi parempi kuin ruuan alv-alennuksen, huomauttaa valtiovarainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Anni Sinnemäki.


Hallituksen talousarvioesitys kurjistaa kansalaisjärjestöjen toimintaa ja kulttuurilehtien taloutta:

- Rauhanjärjestöjen ja kulttuuri- ja mielipidelehtien määrärahojen leikkaus on rahamääräisesti pieni asia, mutta leikkaukset heikentävät välittömästi kansalaisjärjestöjen ja moniäänisen lehdistökentän toimintamahdollisuuksia. Tätä ei voi mitenkään hyväksyä. Vaihtoehtobudjetissa määrärahaleikkaukset on peruttu, painottaa linjaa valtiovarainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Johanna Sumuvuori.

- Lisää rahaa esitämme muun muassa kirjastoille ja valtion museoiden perusnäyttelyihin tarkoitetun maksuttoman sisäänpääsykokeilun aloittamiseen, Sumuvuori mainitsee.

Vihreiden vaihtoehtobudjetti PDF-muotoisena internetissä

 

Jaa sivu: