— Risto Kankaanpää

Ympäristöministerin herättävä jätepolitiikan muutokseen

Vihreiden puoluehallitus hyväksyi kokouksessaan linjaukset yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämiselle, jolle pitäisi asettaa tiukat kriteerit. Vihreät vaatii Suomelle kunnianhimoista strategiaa jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Osana valtakunnallista strategiaa jokaisen kunnan on laadittava ohjelma jätteen synnyn ehkäisemiseksi. Jätepolitiikan aiheuttaja maksaa - periaatetta on vahvistettava. Jäteveroa on korotettava ja se on ulotettava kaikkiin jätteisiin.

Kunnallinen jätehuolto on vuosikymmeniä perustunut jätteiden viemiseen kaatopaikalle. Ongelmana on se, että sekajätteen sisältämän biohajoavan jätteen hautaaminen kaatopaikalle synnyttää metaania, joka on hiilidioksidia kaksikymmentä kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu.

- Suomeen on muutamassa vuodessa virinnyt toistakymmentä polttolaitoshanketta. Kaikissa on päädytty sekajätteen massapolttoon, jota on vaikea sovittaa suomalaiseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon perustuvaan energiajärjestelmään, Vihreiden varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki kuvaa jätepolitiikan suunnanmuutosta.

Vihreät esittää ilmastopolitiikan kannalta vahingolliselle jätteiden massapoltolle vaihtoehtoa, jossa linjana on lajitellun jätteen rinnakkaispoltto ja kaasutus. Jätteiden polttaminen sellaisissa laitoksissa, joissa pystytään korvaamaan fossiilisia polttoaineita tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa, ovat tällä hetkellä ilmaston ja talouden kannalta kestävin tapa hyödyntää jätteitä energiana. Myös biojätteen mädätyksestä satava energiahyöty tulee ottaa talteen.

Lisäksi Vihreät vaatii polttokapasiteetin mitoittamista selvästi nykyistä jätemäärää pienemmälle määrälle, jotta jätteen synnyn ehkäisylle ja materiaalihyötykäytön kehittymiselle jää tilaa.

- Massapolttolaitoshankkeet etenevät vailla valtakunnallista kontrollia. Kukaan ei valvo, että eri puolilla maata rakenteilla olevien laitosten kokonaiskapasiteettia ei ylimitoiteta. Jos ympäristöministeri ei laiminlöisi jätepolitiikkaa, hän asettaisi jätteenpoltolle kiintiön, josta laitokset voisivat anoa osuuksia käyttöönsä, Sinnemäki esittää.

Jätepolitiikkaa ei tule nähdä vain jätteiden hävittämisenä. Vihreästä näkökulmasta jätepolitiikassa on kyse luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja ilmastomuutoksen pysäyttämisestä. Suomalaisten hyvinvoinnin tulee tulevaisuudessa syntyä pienemmästä määrästä luonnonvaroja, jolloin tuotamme myös vähemmän jätteitä.

LiiteKoko
PDF icon Jatteenpolttolinjaus.pdf329.4 KB
Jaa sivu: