— Jaana Reijonaho

Brax ja Fogelholm: Terveydenhuollon rahoitusta suunnattava enemmän terveydenedistämiseen

Brax Tuija, pieni Terveydenhuollon kustannustason ennustetaan tulevaisuudessa nousevan voimakkaasti muun muassa kakkostyypin diabetekseen sairastuvien määrän kasvun myötä. Tämän, samoin kuin monien muiden terveydenhuoltoa jo nyt rasittavien sairauksien taustalta löytyvät usein huonot elintavat. Niihin voidaan tehokkaasti vaikuttaa parantamalla sosiaali- ja terveyssektorin mahdollisuuksiaterveyttä edistävien elintapojen tukemiseen.

- Käytännössä tämä tarkoittaaterveydenhuoltoon käytettävien rahavirtojen suuntaamista nykyistä paremmin myös terveyden edistämiseen, korostavat UKK-instituutin johtaja Mikael Fogelholm ja SLU:n varapuheenjohtaja, eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Tuija Brax.
- Työ on keventynyt fyysisesti, elämä on autoistunut, epäterveellisen ruoanmarkkinointi on tehokasta. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä muutoksista,joihin ihmisten on ollut vaikea sopeutua ja jotka ovat lisänneet ihmistensairastuvuutta. Ihmisiä ei näin ollen voi pelkästään syyttää vastuuttomuudestaoman terveytensä hoidosta. Terveistä elintavoista on päinvastoin tehtäväkansalaismahdollisuus, vaatii Fogelholm. Julkisuudessa on viime päivinä käyty keskustelua siitä tulisiko esimerkiksitupakoitsijan vastata itse vaikkapa keuhkosyövän hoidosta. Lähestymistapa eiole kestävä, koska elintapojen lisäksi terveyteen vaikuttavat myös perimä,sikiö- ja lapsuusajan ravitsemus sekä kasvuympäristö.

- Suomalaisen terveyden edistämisen politiikan yksi suuria haasteita on eriväestöryhmien välisten terveyserojen kasvu. Siksi mahdollisuuksia ja tukeaterveyttä edistäviin elintapoihin on tarjottava aktiivisesti erityisesti niille,jotka niitä eniten tarvitsevat Fogelholm korostaa. Terveydenhuollon kustannukset ovat noin kymmenen miljardia euroa vuositasollaja kustannukset ovat koko ajan kasvamassa.

- Terveyden edistämisestä päätetään valtion ja kuntien budjeteista päätettäessä.Jo nykyisellä rahoitustasolla voidaan terveitä elintapoja tukea paljontehokkaammin. Tämä edellyttää vain sitä, että päättäjät ensin perehtyväthuolellisesti kansalaisten hyvinvoinnista kertoviin mittareihin ja vasta sittenpäättävät kuinka paljon rahaa laitetaan sairauksien hoitoon ja kuinka paljonterveyden edistämiseen, esittää Brax. Keravalainen Mikael Fogelholm on Vihreiden eduskuntavaaliehdokas Uudenmaan vaalipiiristä ja Tuija Brax Helsingin vaalipiiristä.

Jaa sivu: