— Jaana Reijonaho

Brax: Sipoon odottelu voi kurjistaa asuntopolitiikkaa entisestään

Brax Tuija, pieni Olemassa oleva tonttivaranto saatava tehokkaammin rakentamiseen. Sipoosta odotetaan apua pääkaupunkiseudun tonttipulaan. Jos Sipoota jäädään odottamaan, kurjistuu pääkaupunkiseudun asuntotilanne entisestään, koska Sipoota koskevat päätökset kestävät yli vuosikymmenen, varoittaa kansanedustaja Tuija Brax eduskunnassa pidettävässä pääkaupunkiseudun asuntopolitiikkaa koskevassa keskustelutilaisuudessa.

Pääkaupunkiseudulla on arvioitu olevan valmista tonttimaata jopa yli 40 000 uudelle asukkaalle. Braxin mukaan tämä tonttivaranto on pikaisesti saatava rakennuskäyttöön.

- Valmiita tontteja pidetään usein tyhjillään, odottamassa arvonnousua, vaikka yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ne pitäisi saada rakennuskäyttöön. Keinoina tähän voidaan käyttää erityistä rakentamattomia tontteja koskevaa kiinteistöveroa tai rakennuskehotusta, Brax esittää.

Pääkaupunkiseudulla asutaan ahtaasti ja kalliisti. Lapsiperheet joutuvat muuttamaan yhä kauemmaksi pystyäkseen toteuttamaan toiveensa pientaloasumisesta. Monien lapsiperheiden toive pientaloasumisesta voitaisiin toteuttaa myös pääkaupunkiseudulla, jos alueella sijaitseva tonttivaranto saataisiin tehokkaasti rakennuskäyttöön.

- Yhdyskuntarakenteessa olemassa olevien alueiden tehokkaampi käyttö turvaa joukkoliikenneyhteyksien kehittämisen, vähentää kasvihuonepäästöjä ja säästää rakentamatonta luontoa mm. virkistyskäyttöön. Uudet asukkaat myös elävöittävät lähipalveluita ja tuovat alueille elinvoimaa, muistuttaa Brax.

Ruuhka-Suomen asuntopolitiikan korjaamisessa tarvitaan myös uusia tekoja, kuten uusien asuntoalueiden perustamista radanvarsille, Sipoon läntisen osan liittämistä kunnon joukkoliikenteen ja palveluverkon piiriin sekä valtion omistamien maiden pikaista kaavoittamista asuntorakentamiseen.

 

Jaa sivu: