— Tarja Cronberg

Cronberg: Vanhemmuuden kustannusten tasaaminen ehkäisee määräaikaisuuksia

Cronberg Tarja, pieniVihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg piti Vihreiden ryhmäpuheenvuoron välikysymyksessä naisten aseman parantamisesta työelämässä.

- Hallitus lupasi ohjelmassaan edistää samapalkkaisuutta, mutta naisten ja miesten palkkaerot ovat viime vuosina kasvaneet. Kokoaikaisessa työssä olevien miesten ja naisten palkkaero vuonna 2003 oli 514 euroa ja nyt, kolme vuotta myöhemmin, 570 euroa. Tällä hallituskaudella palkkaero on toisin sanoen kasvanut 56 eurolla, Cronberg summasi.

- Hallitus on luvannut paljon enemmän kuin mihin se on pystynyt. Suoranaista piittaamattomuutta tasa-arvosta osoittaa se, että edes helpoimpia toimia ei ole otettu käyttöön.

Tunnettu tosiasia on, että erityisesti synnytysikäisille naisille tarjotaan usein vain määräaikaisia tehtäviä. Työelämän määräaikaisuudet ovat omiaan lisäämään palkkaeroja. Määräaikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet niin paljon,
että niiden kohdalla ei enää voi puhua epätyypillisistä työsuhteista. Vanhemmuudesta aiheutuvat kustannusten jakaminen tasan kaikkien työnantajien kesken olisi paras keino vähentää nuorten naisten syrjintää työmarkkinoilla.

- Vihreät ovat vaatineet työnantajien yhteisesti jaettavaksi kaikkia niitä kustannuksia, joita vanhemmuudesta työnantajille koituu. Lisäksi olemme esittäneet yhdistelmää, jossa jaetaan sekä vanhemmuutta että siitä työnantajalle koituvia kustannuksia. Vanhemmuuden jakautuminen tasaisemmin parantaisi tasa-arvoa niin kotona kuin työelämässä.

Vihreä eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoroon sisältyi seuraava ponsi:

Hallitus on epäonnistunut ohjelmansa mukaisessa tavoitteessa vähentää naisten ja miesten välisiä perusteettomia palkkaeroja ja määräaikaisia työsuhteita eikä näin ollen nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Puhe kokonaisuudessaan osoitteessa:
http://www.eduskunta.fi/vihreaeduskuntaryhma

 

Jaa sivu: