— Tarja Cronberg

Fortumin valta-asema sähköntuotannossa purettava

Cronberg Tarja 2, pieni Fortum korottaa hintoja vaikka sähkön pörssihinta ja päästöoikeuksien hinta laskevat. Fortum on ilmoittanut nostavansa sähkönhintaa koko maassa noin kymmenellä prosentilla ja aiemmista lupauksista huolimatta Espoossa vielä enemmän.

- Päätös voimakkaasta kuluttajahintojen korotuksesta tehdään samaan aikaan kun markkinahinnat ovat voimakkaassa laskussa. Ajoitus saa kysymään, voiko yksi yhtiö tehdä markkinoilla aivan mitä lystää, ihmettelee Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg.

Sähkömarkkinoiden toimivuutta selvittäneessä Purasjoen raportissa kritisoitiin oikeutetusti pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaa. Selvitysmies päätyi ehdottamaan Fortumin valta-aseman purkamista mm. myymällä Fortumin omistama vesivoima. Kilpailun lisäämiseksi tarvittaisiin Purasjoen mukaan myös uusien, riippumattomien tahojen saamista investointeihin.

Uusien toimijoiden saaminen markkinoille tervehdyttäisi kilpailua. Myös energiayhtiöiden into investoida uusiutuvaan energiaan on jäänyt laimeaksi.

- Yhtiöiden logiikka näyttää kulkevan, että mitä vähemmän tarjontaa sitä korkeammat hinnat, toteaa Cronberg ja peräänkuuluttaa investointeja uusiutuviin energialähteisiin.

Cronbergin mielestä hinnankorotuksen ajoitus osoittaa selvästi myös sen, että sähkön hinnannousun taustalla on markkinoiden eikä päästökaupan toimimattomuus. Hinnankorotus tehdään aikana, jolloin myös päästöoikeuksien markkinahinta on erittäin alhainen.

Vihreät ovat kritisoineet päästöoikeuksien ilmaista jakoa ja ehdottaneet siirtymistä päästöoikeuksien huutokauppaan. Myös hinnannousun synnyttämät ns. ansiottomat voitot pitäisi saada verolle. Näin osa hinnannoususta saataisiin kerättyä valtiolle eikä hyöty siirtyisi suoraan yhtiöiden voittoihin - ja johtajien optioihin.

- Jos osa voitoista saataisiin siirrettyä "valtion taskuun" voisi valtio osaltaan edistää investointeja uusiutuviin ja näin osaltaan tervehdyttää markkinoita, toteaa Cronberg.

Jaa sivu: