— Risto Kankaanpää

Oikeisto—vasemmisto-pelottelu on äänestäjien harhaanjohtamista

Niinistö Ville, pieni Sinnemäki Anni, pieni Vihreiden varapuheenjohtajat Anni Sinnemäki ja Ville Niinistö ovat huolissaan poliittisen keskustelun polarisoitumisesta virheellisiksi mielikuviksi ja jopa valheellisiksi väittämiksi ennen eduskuntavaaleja. Vihreiden mielestä aatteellisia näkemyksiä tarvitaan, mutta ei vain silmänlumeeksi. Oikeiston ja vasemmiston välisen jaon sijaan vihreät ovat usein korostaneet vapaamielisyyden ja vanhoillisuuden välistä jakoa.

- Maailma ei ole sinipunainen, Sinnemäki sanoo.

Tulevissa eduskuntavaaleissa on vihreiden mielestä vaarana, että tapahtuu viime presidentin- ja kunnallisvaalien tapaan yksioikoinen keskustelun jähmettyminen oikeisto—vasemmisto-akselille. Tällöin monet tärkeät poliittiset erot, kuten suhtautuminen ilmastopolitiikan painoarvoon ja päästövähennysten määrään, jäävät syrjään keskustelujen valtavirrasta.

- Oikeiston ja vasemmiston pelottelutaktiikkaan kuuluu, että Vihreiltä yritetään viedä oma tila. Vihreät edustavat poliittisessa kentässä uutta linjaa, jossa kestävän kehityksen edistämisessä hyödynnetään sekä markkinamekanismeja että julkisen vallan ohjausta. Talouspoliittisessa visiossamme talous on alisteista hyvän yhteiskunnan tavoitteelle. Vihreiden ajattelu pelottaa vanhaan kahtiajakoon takertuneita muita puolueita. Hyvä esimerkki tuoreesta ajattelusta on perustulo, joka sekä parantaa perusturvaa että kannustaa työhön, Niinistö ja Sinnemäki sanovat.

Vihreät myös muistuttavat, että monipuoluejärjestelmässä on viisasta pyrkiä yhteistyöhön kaikkien varteenotettavien poliittisten puolueiden kanssa. Vihreät katsovat omaksi valtikseen kyvyn pitäytyä kestävää kehitystä edistävässä asiaperusteisessa yhteistyössä.

Ennen vaaleja on esitettävä rehellisesti samoja näkemyksiä, joita puolueet ryhtyvät toteuttamaan vaalien jälkeen. Vihreät ovat kummastelleet nyt hallitusvastuussa olevien puolueiden talouspolitiikkaa suhteessa niiden neljän vuoden takaisiin vaalilupauksiin. Silloinhan Lipponen, Jäätteenmäki ja Enestam lupasivat yksituumaisesti olla heikentämättä palveluja ja keventämättä verotusta.

Vihreiden talouspolitiikan linjana on panostaa korkealaatuisiin julkisiin palveluihin, tukea monipuolista elinkeinoelämää ja pienyrittäjyyttä sekä kannustaa kestävään kasvuun. Verotuksen painotusta on siirrettävä työn verotuksesta ympäristöveroihin niin, että verotuksen kokonaistaso säilyy. Pienituloisten asemaa ja työllisyyttä vihreät haluavat helpottaa poistamalla verot alle 1 000 euron kuukausituloista. Toisin kuin Kokoomus, Vihreät ovat koko oppositiokautenaan kyenneet esittelemään tasapainotetut vaihtoehtobudjetit (ks. esim. vaihtoehtobudjetti 2007).

- Kokoomuksen talouspolitiikka näyttää olevan tuuliajolla, Niinistö toteaa.

Tänään Turussa avattiin Vihreiden varapuheenjohtajan Ville Niinistön eduskuntavaalikampanja. Niinistön kampanjan tavoitteena on oma läpimeno sekä kaksi vihreää kansanedustajaa Varsinais-Suomesta. Vihreiden toinen varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki osallistui tilaisuuteen.

- Eduskunnassa tarvitaan Villeä, humaania ajattelijaa, joka osaa myös talousasioita ja jolla on kykyä ajaa näkemyksiään läpi, sanoo Sinnemäki kollegastaan.

Jaa sivu: