— Risto Kankaanpää

Väkevien viinojen vero palautettava 2003 tasolle

Forsius Merikukka, pieni Lapset ovat alkoholiveroalennuksen sijaiskärsijöitä. Vihreä eduskuntaryhmä esitti vaihtoehtobudjetissaan väkevien viinojen alkoholiveron palauttamista vuoden 2004 veroalea edeltävälle tasolle. Tämä vaatimus sisältyy myös kansanedustaja Merikukka Forsiuksen alkoholiveron alennusta koskevaan vihreiden ryhmäpuheenvuoroon eduskunnassa. Eniten alkoholiveron lasku on vaikuttanut alkoholin suurkäyttäjiin. Lapset ovat alkoholiveron alennuksen sijaiskärsijöitä; Naisten alkoholinkäytön kasvun seurauksena syntyy yhä enemmän sikiövaurioisia lapsia. Vanhempien päihdeongelma puolestaan lisää perheväkivaltaa.

- Neuvolajärjestelmä tavoittaa lähes kaikki raskaana olevat naiset ja siten se tarjoaa mahdollisuuden puuttua raskaana olevien päihteiden käyttöön. Valitettavasti kuntien taloustilanne on ajanut myös neuvolapalvelut ahtaalle. Toisaalta päihdeongelman toteamisesta ei juuri ole hyötyä, ellei päihdeongelmaista voida ohjata hoitoon. Raskaana olevalla päihdeongelmaisella pitäisikin halutessaan aina olla oikeus hoitopaikkaan, Forsius huomauttaa.

- Päihdeongelma koskettaa jo useampaa kuin joka kuudetta perhettä. Pääkaupunkiseudulla 20-30 prosenttia lapsista elää riskioloissa, mutta ainoastaan 5-6 prosenttia on lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä. Iso osa apua tarvitsevista lapsista jää näin havaitsematta. Asiaan on kiinnitettävä enemmän huomiota päivähoidossa ja koulussa, jotta lapsille ja perheille pystytään tarjoamaan tukea riittävän varhain, linjaa Forsius.

- Kun eri tahot tutkijoista viimeisimpänä hallituspuolue RKP:hen ovat yhä vahvemmin yksimielisiä siitä, että väkevien viinojen alkoholiveroa on nostettava pikaisesti, ei asiassa voi vetää muuta johtopäätöstä kuin sen, että alkoholiveroa on edellä mainituin perustein syytä kiristää vielä tällä vaalikaudella, Forsius vaatii.

Jaa sivu: