— Jaana Reijonaho

Vihreitä verolinjauksia

Vihreät esittää veroremonttia ensi vaalikaudelle. Alle 1000 euron tulot pitäisi tehdä verottomiksi. Suomesta pitäisi tulla palveluyhteiskunta, jossa kevennettäisiin työn verotusta ja kerättäisiin verotuloja ympäristöhaitoista. Perintöveroa ei pidä poistaa, mutta sitä pitäisi kohtuullistaa.

Vihreät ehdottaa, että verokeskustelussa otetaan kaksi askelta taaksepäin ja aloitetaan keskustelu kertomalla mitä veropolitiikalla tavoitellaan. Vihreiden mielestä hyvä veropolitiikka vahvistaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja ohjaa kuluttajien sekä yrittäjien käyttäytymistä ekologisempaan suuntaan.  

- Seuraavan hallituksen tehtäväksi jää lunastaa tämän hallituksen tekemä lupaus ekologisesta verouudistuksesta. Valitettavasti ympäristöveroilla näyttää olevan enemmän kannattajia vaalien alla kuin niiden jälkeen, toteaa Vihreiden verolinjauksia valmistellut Osmo Soininvaara.  

Vihreät kannustaa puolueita kertomaan myös sen, millaisena ne näkevät nykyisen veropohjan. Huutokauppa verojen alennuksesta on käynnistynyt vailla kokonaisnäkemystä siitä, kuinka paljon kukin haluaa verokertymää heikentää.  

- Huutokauppaan osallistuvilta on unohtunut kertoa se, että nykyistä veropohjaa ei ole mahdollista supistaa jos haluamme säilyttää hyvinvointivaltion myös tulevaisuudessa. Väestön ikääntyminen tekee vaikeaksi turvata sosiaaliturvan ja palveluiden nykytaso edes nykyisellä veroasteella, Soininvaara muistuttaa veroalennusten kannattajia.  

Seuraavan vaalikauden tavoitteeksi olisi otettava palvelusektorin vahvistaminen. Kiireisintä on alentaa pienten ansiotulojen verotusta rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi. Tässä asiassa ei kannata näperrellä pikkuaskelin. Vihreät esittää verotettavan tulon alarajan korottamista niin, että alle 1000 euron kuukausituloista ei menisi veroja. Uudistus olisi askel kohti perustuloa. 

- Ehdotettu veronalennus tukee myös Suomen kehittymistä moderniksi palveluvaltaiseksi yhteiskunnaksi. Työn verotus vääristää käyttäytymistä haitalliseen suuntaan kun itse tekeminen on aina edullisempaa kuin työn ostaminen toiselta. 

Uudistus rahoitettaisiin pääasiassa energiaveroilla. Tavoitteena on, että päästökaupassa siirryttäisiin ilmaisista päästöoikeuksista mahdollisimman pian huutokaupattaviin, kuten EU:ssa on kaavailtukin. Tämän lisäksi sähkön hinnan noususta koituvat ylimääräiset voitot verotettaisiin ns. windfall –verolla pois vanhalta vesi- ja ydinvoimalta. Kumpikaan näistä toimista ei nostaisi sähkön hintaa, joka on jo noussut, mutta josta tulot nyt valuvat vääriin taskuihin. 

Vihreät esittää jäteveron korottamista ja laajentamista sekä muiden ympäristöhaittaverojen perusteellista selvittämistä. Vihreät kannattaa myös alkoholiveron korottamista alkoholihaittojen ehkäisemiseksi. 

Vihreä eduskuntaryhmä on tehnyt myös laskelmat perintöverotuksen kohtuullistamiseksi. Niissä esitetään kohtuullistettavaksi perintöverotusta mm. nostamalla perintöveron alarajaa 3400 eurosta 10 000 euroon ja siirtämällä testamenttien verotus ns. III veroluokasta II veroluokkaan. Perintöveron poistamista Vihreät eivät kannata.  

Jaa sivu: