— Tarja Cronberg

Cronberg: Demarit puolustavat hyvinvointiyhteiskuntaa ilman veroja

Cronberg Tarja 2, pieniVihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg pitää eilistä eduskunnan puhemiehen Paavo Lipposen ehdotusta poistaa yrityksiltä perintövero loogisena jatkona demareiden oikeistolaistuneelle politiikalle.

- Lipposen lausahdus on osoitus demaripolitiikan oikeistolaistumisesta. Demarit ovat mm. poistaneet varallisuusveron, he ovat olleet keventämässä verotusta erityisesti hyvätuloisilta. Tämä on tapahtunut kuntien kustannuksella miettimättä veroalen vaikutusta hyvinvointiyhteiskunnan säilymiseen. Myös alkoholiveron laskusta he ovat olleet päättämässä ja Heinäluoma on ilmoittanut, että tällä hallituskaudella ei asiaa korjata, vaikka lisääntynyt alkoholinkäyttö on vakava yhteiskunnallinen ongelma, Cronberg sanoo.

Cronberg odottaa demareiden oikeistolaistumisesta huolimatta että eduskuntavaalien lähestyessä alkaa demarileiristä se tavanomainen huuto ja varoittelu porvareiden vallan kasvamisesta ja oikeistolaisen politiikan turmiollisesta vaikutuksesta yhteiskuntaan. Cronbergin mielestä kokoomuksen analyysi demareista osuu oikeaan,  kun se on jatkuvasti eduskunnassa muistuttanut keskusteluissa demareita siitä kuinka hyvin demarit ovat toteuttanee kokoomuksen vaatimuksia nykyisellä hallituskaudella. 

Vasemmisto ja demarit pelottelevat äänestäjiä vanhakantaisilla mielikuvilla, vaikka todellisuus ja todellinen politiikan teko eivät enää noudata 1800-luvulta peräisin olevaa oikeisto-vasemmisto-jakoa:

- Törkeintä ja virheellisintä propagandaa demarit harrastivat kunnallisvaaleissa 2004 aloittaessaan kuorolaulannan ja valheellisen huudon siitä, että palveluja ei saa yksityistää ja että kunnalliset palvelut on säilytettävä. Kuitenkin lähes kaikissa maamme kunnissa on jouduttu tekemään ostopalvelusopimuksia ja näistä ostopalvelusopimuksista ovat olleeet päättämässä myös demarit, Cronberg sanoo.

Cronberg on Lipposen kanssa samaa mieltä siinä, että pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä maassamme on helpotettava. Vihreät ehdottavat vaaliohjelmassaan, että pienyrittäjille olisi laadittava kokonaan oma lainsäädäntö, jossa pureuduttaisiin pienyrittäjyyden erityspiirteisiin. Esimerkiksi byrokratiaa on helpotettava vahvistamalla ns. yhden luukun mallia, jossa yrittäjän omien tulojen sekä hänen maksamiensa palkkojen ennakonpidätykset, eläke- ja sotu-maksut pitäisi voida hoitaa keskitetysti. Pienyrittäjiä koskevaa lainsäädäntöä uudistettaessa tulisi pohtia myös sukupolvenvaihdoksen taloudellisia edellytyksiä.

Vihreät ovat ehdottaneet myös, että yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamista helpotetaan. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi vapauttamalla työnantaja määräajaksi palkan sivukuluista.

Jaa sivu: