— Jaana Reijonaho

Kasvi ja Meriläinen: Ministerien otettava vastuu pakolaiskiintiöriidassa

Kasvi Jyrki, pieni Meriläinen Rosa, pieni Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Jyrki Kasvi ja Rosa Meriläinen ovat huolestuneita Suomen hallituksen kyvyttömyydestä kantaa sille kuuluva vastuu maailman kaikkein hädänalaisimpien ihmisten auttamisessa. Vihreän eduskuntaryhmän mielestä pakolaiskiintiötä tulee kasvattaa tuhanteen henkeen eduskunnan tahdon mukaisesti.

Sisäasiainministeriö on hylännyt merkittävistä kriisipesäkkeistä tulevia pakolaisia, vaikka Suomen 750 hengen pakolaiskiintiö uhkaa jäädä tänä vuonna täyttymättä sen vuoksi. Myös pääministeri Matti Vanhanen on paheksunut sisäasiainministeriön toimintaa. Koska asiasta vastuussa olevat ministerit eivät näytä kantavan vastuutaan ongelman ratkaisemiseksi, Vihreä eduskuntaryhmä vaatii, että pääministeri puuttuu johtamansa hallituksen ministerien toimintaan.

- Ministeri Rajamäki on kaudellaan osoittanut kyvyttömyytensä johtaa ministeriössään sellaista tasapainoista pakolais- ja ulkomaalaispolitiikkaa, jossa turvallisuusnäkökulman lisäksi otettaisiin pakolaisten suojelu ja ihmisoikeuksien toteutuminen huomioon. Rajamäen politiikka on päinvastoin ollut uhkakuvien rakentamista ja kontrollin kasvattamista. Turvallisuuteen vedoten Rajamäki on ollut sulkemassa ovia kokonaan kaikkein hädänalaisimmilta, kuten sudanilaisilta ja afganistanilaisilta pakolaisilta, ihmettelee Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jyrki Kasvi.

Kasvi huomauttaa, että ongelma Suomen pakolaiskiintiön täyttämisestä on siksikin vakava ja erikoinen, että siitä kiistelee kaksi demarijohtoista ministeriötä ja on ulospäin myös epäselvää mikä on SDP:n linja tässä asiassa. Asiasta on puhjennut työ- ja sisäasiainministeriön välille laaja riita, jota ovat kuitenkin julkisuudessa käyneet poliittisen vastuun kantavien ministerien sijaan virkamiehet.

Vihreän eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Rosa Meriläinen muistuttaa, että kiintiöpakolaiset ovat ihmisiä, jotka tarvitsevat turvaa kaikista kipeimmin. Maailman pakolaisvirrat ovat suuret ja kansainvälisen yhteisön on kannettava siitä vastuunsa. Jos pakolaiskiintiö jää vajaaksi sisäministeriön toiminnan johdosta, on tämä merkki vastuun kantamisen vakavasta epäonnistumisesta:

- Jos pakolaiskiintiötä ei saada täytettyä, on Rajamäen kannettava vastuunsa ja erottava. Hänen johtamansa ministeriön toiminta rapauttaa YK:n alaisen järjestön UNHCR:n arvovaltaa ja ei vastaa sitä toimintalinjaa mitä Suomen kuuluisi. Pääministeri Matti Vanhasen roolina on nyt osoittaa johtajuutta ja puuttua asiaan.

Vihreä eduskuntaryhmä huomauttaa, että 750 hengen pakolaiskiintiö on kansainvälisesti varsin vaatimaton ja vaatii, että pakolaiskiintiötä kasvatetaan vuosittain vähintään tuhanteen henkeen. Tämä on myös koko eduskunnan hyväksymän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kanta.

Vihreä eduskuntaryhmä julkisti syyskuussa oman ohjelman "Oikeutta ja kohtuutta turvapaikkapolitiikkaan". Ohjelmassa esitetään, että turvapaikkamenettelyyn on saatava lisää avoimuutta ja selkeät perustelut turvapaikkapäätöksiin.

Ohjelma löytyy osoitteesta:

www.eduskunta.fi/vihreaeduskuntaryhma

Jaa sivu: