— Jaana Reijonaho

Sinnemäki: YK:n asemaa vahvistettava

Sinnemäki Anni, pieni Vuosituhattavoitteet ovat maailman tärkein päätös. Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n vuosituhattavoitteissa maailman maat ovat yhdessä sitoutuneet luomaan edellytykset hyvinvoinnille ja kehitykselle kaikkialla. Äärimmäisen köyhyyden puolittaminen, peruskoulutuksen takaaminen kaikille ja odottavien äitien terveydentilan parantaminen ovat maailman tärkeimpiä päätöksiä. Parasta vuosituhattavoitteissa on kuitenkin globaali
kumppanuus: päätös siitä että kehityksen turvaaminen on kaikkien yhteisellä vastuulla. Kun jokainen tekee osansa, saamme pienillä teoilla aikaan suuria muutoksia.

- Globaali kumppanuus on sitoumus, josta on pidettävä kiinni. Suomen, kuten muidenkin teollistuneiden maiden tehtävänä on saavuttaa kehitysyhteistyömäärärahojen 0,7 prosentin osuus bruttokansantulosta. Kehitysyhteistyömäärärahat ovat olennainen osa niistä resursseista, joilla kehitysmaat voivat puolestaan saavuttaa omat tavoitteensa, perustaa kouluja ja sairaaloita, parantaa aikuisten ja lasten elämän edellytyksiä, Vihreiden
varapuheenjohtaja Sinnemäki sanoo.

Vuosituhattavoitteet ovat tällä hetkellä myös merkittävintä
turvallisuuspolitiikkaa, mitä monenkeskisessä YK-järjestelmässä tehdään. YK:n vahvistamiseksi tarvitaan konkreettisia tekoja, osoituksia siitä että olemme todella sitoutuneita yhteistyöhön ja yhdessä löytämiimme ratkaisuihin.

- Kaksi kolmannesta suomalaisista kannattaa kehitysyhteistyö-määrärahojen nostamista vähintään 0,5 prosentin tasolle. Tämän joulun paras lahja oli koulunkäynnin mahdollistava koulupuku mosambikilaiselle tytölle tai kanoja kambodzhalaiselle perheelle. Kansalaiset ovat päättäjiään paremmin ymmärtäneet, että maailman kehitys on myös meidän vastuullamme, Anni Sinnemäki toteaa.

 

 

Jaa sivu: