— Jaana Reijonaho

Cronberg: Ei enää Irak-skandaaleja

Cronberg Tarja 2, pieni Vuoden 2003 eduskuntavaalien varjo vaikuttaa vieläkin.  Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg toivoo, että tulevat eduskuntavaalit käydään asiallisen keskustelun merkeissä suomalaisen yhteiskunnan kehittämisestä ja tulevaisuuden visioista:

- Ei ole mitenkään itsestään selvää, että tulevissa eduskuntavaaleissa ilmapiiri säilyisi avoimena ja asiallisena ja että asioista keskusteltaisiin totuudenmukaisesti. Tämän osoittaa nyt käytävä jälkipyykki vuoden 2003 eduskuntavaaleista ja syistä, jotka johtivat silloisen pääministeri Anneli Jäätteenmäen eroon, Cronberg sanoo.

Cronbergin mielestä lähes neljä vuotta vanhojen tapahtumien puinti on seurausta huonosta poliittisesta kulttuurista, joka ei lisää kansalaisten luottamusta politiikkaan:

- Koko Irak-skandaali ja sitä vieläkin seuraava julkisuus on täynnä epämääräisiä viitteitä, salaisia lähteitä, vihjailevia kertomuksia siitä kuinka "jotkut demareiden edustajat" tai "jotkut keskustan edustajat" ovat sanoneet tai toimineet tietyllä tavalla tietyssä tilanteessa.

Eräänä syynä Irak-skandaalin jälkipuintiin Cronberg pitää viime vaaleissa alkanutta kehitystä, jossa yritetään tietoisesti muuttaa eduskuntavaalit pääministerivaaleiksi. Isojen puolueiden pyrkimykset keskittää huomio henkilöihin johtaa tilanteeseen, jossa jylläävät persoonat eikä asiapitoinen ja avoin keskustelu:

- Toivon, että vuoden 2003 virheistä olisi opittu ja nyt päähuomio pysyisi mm. hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisessä ja työelämän kehittämisessä. Ei ole myöskään demokratian kannalta toivottava kehitys, jos 200 kansanedustajan valitsemisen sijaan huomio keskitetään yhteen valittavaan henkilöön eli tulevaan pääministeriin. Pääministeri valitaan Suomen perustuslainkin mukaan vasta vaalien ja hallitusneuvottelujen jälkeen.

Cronberg toivoo, että erityisesti ilmastonsuojelu olisi teema, josta käytäisiin asiapitoinen keskustelu. Cronberg pitää erikoisena äsken ympäristöministerin virkaan astuneen RKP:n puheenjohtajan Stefan Wallinin lausuntoa, että ympäristöasioilla ei saisi politikoida:

- Juuri ympäristöasioissa kuten ilmastonsuojelussa tarvitaan poliittisia linjauksia tulevien hallitusneuvottelujen pohjaksi. Olemme ensi vaalikaudella suurten poliittisten valintojen edessä, sillä on valittava panostetaanko ydinvoimaan vai bioenergiaan. Nämä ovat toistensa vaihtoehtoja ja niitä ei ole mahdollista kehittää rinnakkain kuten vuoden 2002 ydinvoimapäätös osoitti. Tuon päätöksen yhteydessä annetuista lupauksista huolimatta on panostus uusiutuviin energiamuotoihin jäänyt puolitiehen. Tätä ei näytä ymmärtävän kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, sillä hän vaati äskettäin kuudetta ydinvoimalaa että uusiutuviin energiamuotoihin panostamista. 

 

 

Jaa sivu: