— Jaana Reijonaho

Cronberg: Globalisaatioraporttien aika on ohi

Cronberg Tarja 2, pieni Suomessa ei pystytä vastaamaan globalisaation tuomiin haasteisiin. Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg on pahoillaan Perloksen irtisanomisilmoituksesta:

- Juuri tätä Pohjois-Karjala ei olisi kaivannut. Irtisanomiset ovat suuri haaste maakunnalle, mutta vielä suurempi niille ihmisille, jotka joutuvat rakentamaan elämäänsä yhtäkkiä uudelle pohjalle.

Perloksella oli Pohjois-Karjalassa vielä puolitoista vuotta sitten yli 2 000 työntekijää. Maakunta selviytyi hyvin ensimmäisestä irtisanomisaallosta. Teolliset työpaikat ovat lisääntyneet viime vuosina maan keskiarvoa paremmin, mutta nyt Pohjois-Karjalan talous ja osaaminen joutuvat kohtuuttomien haasteiden eteen.

- Ihmettelen yrityksen yhteiskuntavastuun puutetta ja heikkoja edellytyksiä suunnitella toimintojaan pitemmällä tähtäimellä. Kaksi irtisanomisaaltoa kahden vuoden sisällä kertoo karulla tavalla siitä nopeudesta, jolla globalisaatio vaikuttaa suomalaiseen talouselämään, toteaa Cronberg.

Cronbergin toimiessa Pohjois-Karjalan maakuntajohtajana 90-luvun lopulla Perloksen kehittämiseen panostettiin voimakkaasti. Valtio ja maakunta edistivät muovialan koulutusta, tuotekehitystä ja osaamista mm. tukemalla Pohjois-Karjalaan muoviosaamiskeskuksen perustamista:

- Oletuksena oli yrityksen sitoutuminen alueen kehitykseen nimenomaan tuotekehityksen ja osaamisen kautta. Tämä oletus on nyt kärsinyt haaksirikon. Pelkona on, että samaan karikkoon törmää koko Suomen globalisaatiostrategia.

Valtiovarainministeri Heinäluoma on toivonut, että irtisanomisille vielä löytyisi vaihtoehtoja, joita ei ole tähän mennessä löytynyt. Heinäluoman mielestä Perloksen esimerkki osoittaa, että meillä ei ole varaa vähentää työllisyyden hoitoon tarkoitettuja määrärahoja:

- Työllisyysmäärärahoilla tätä ongelmaa ei ratkaista. Hyödyttömiä vaikuttavat olleen myös hallituksen teettämät globalisaatio-raportit, joista on jäänyt käteen lähinnä poliittista sanailua hallituspuolueiden välillä, sanoo Cronberg.


Cronbergin mielestä Suomi tarvitsee hallituksen sisäisen kinastelun sijaan selkeän globalisaatiostrategian. Osana strategiaa on luotava selkeät pelisäännöt, miten yritykset toimivat silloin kun ne ovat saaneet tukea ja kuitenkin siirtävät toimintonsa maasta pois.

- Globalisaatiostrategian oleellisena osan pitää olla työllisyys-strategia, joka panee ensisijalle ne työpaikat, jotka pysyvästi säilyvät Suomessa. Vihreästä näkökulmasta tällaisia ovat esimerkiksi panostus uusiutuvan energian tuotantoon
ja tuotekehitykseen sekä siihen liittyvän teknologian vientiin. Myös
palvelusektoria tulee kehittää, uudet työpaikat ovat viime vuosina syntyneet nimenomaan palvelualoille.

Jaa sivu: